หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานปฏิบัติการ

Operator
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อีควิปเม้นต์ เซอร์วิส จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำและระบบท่อขนส่ง

• ดูแลควบคุมการใช้สารเคมี จัดเตรียมสารเคมี

• ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

• เก็บตัวอย่างน้ำตามจุดตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อส่ง Lab วิเคราะห์คุณภาพ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย
• อายุ 25 – 33 ปี
• จบการศึกษา ปวช. – ปวส. ทางด้านไฟฟ้า
• ประจำ site งานระยอง
• มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านการเดินเครื่อง pump หรือ ระบบบำบัดน้ำ, การใช้สารเคมี, ระบบท่อขนส่ง
• มีความเข้าใจหรือเคยปฏิบัติงานในโรงงานปิโตรเคมี หรือโรงงานอุตสาหกรรม
• สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 7 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
We specialize in providing both standard and customized water /air treatment equipment and Chemical systems such as wastewater treatment, boiler, cooling, and process water systems. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mind
ที่อยู่ : 377/146 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 033-031-497
โทรสาร : 033-031-498
โฮมเพจ : http://www.u-processchem.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรเซส เคมิคอล แอนด์ อีควิปเม้นต์ เซอร์วิส จำกัด