หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานประกันคุณภาพ

Quality Assurance Officer
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้ากลุ่มอาหารเปียกให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. ติดตามและเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพสินค้า
3. รับผิดชอบการสุ่มและตรวจสอบคุณภาพอาหารประจำวัน
4. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO GMP&HACCP FSSC BRC
5. รับผิดชอบการตรวจติดตามระบบคุณภาพจากลูกค้า
6. สรุปปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไข
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและควบคุณคุณภาพสินค้า
- สามารถใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ได้
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน
- มีไหวพริบ ระเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
- ตาไม่บอดสี ไม่แพ้สารเคมีและผุ่นอาหาร 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสประจำปี
  • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
We are Perfect Companion, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organization – The Charoen Pokphand (C.P.) Group- Thailand‘s leading Multinational Corporation with 20 countries worldwide branches. Perfect Companion, established in 2001, is committed to the Charoen Pokphand Group’s long-standing tradition of “improving the quality of life for the Greatest number of people” by delivering the highest quality products of and services. Our modern factory and Research & Development Center are based at Bangsaothong, Samutprakarn province and our office is at Empire Tower, Sathorn. We are looking for the qualified position as follow: 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Primary Industries :
Pet Food Manufacturing
Number of Employee :
700
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organisation - The Charoen Pokphand (C.P.) Group, Thailand's leading multinational corporation with 20 countries worldwide branches. Perfect Companion Group Co.,Ltd, established in 2001, is committed to deliver the highest quality products and services. Our product range covers the food for various popular pets such as the food for dog, cat, aquarium fish, bird, rabbit and other small animals. Our modern factory and Research & Development Center are based at Bangsaothong, Samutprakarn province.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd aims at lifting up the quality of life of both human and pets.We are attempting and continually improving our products to meet the industry standard. Thus you
can ensure that our products and services are high in quality. We believe that our goods and services will create linkage between you and your pets.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd is continuous seeking the talent candidates to join our growing team.We offer a challenging job opportunity and offer continuous training & development to our people to ensure that our people is knowledgeable and specialise in the field.
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Address :
169 หมู่ 16 ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Telephone :
0-2706-0480-90 Ext.114,115
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 169 Moo 16, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10570
โทรศัพท์ : 0-2706-0480-90
โทรสาร : 0-2706-0009
โฮมเพจ : http://www.perfectcompanion.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด