กลับ

พนักงานส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ (น่าน,ราชบรี)

บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้
03/10/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เกษตรกรรม/ป่าไม้
03/10/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ราชบุรี
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ร่วมวางแผนการผลิตและจัดพื้นที่การเพาะปลูกสำหรับพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตที่ได้รับ
- สรรหา และประสานงานกับเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตที่ได้รับ
- จัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกและกำหนดเกษตรกรที่จะทำหน้าที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพาะปลูก และสนับสนุนข้อมูลผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับ / แก้ไขแผนการปฏิบัติงาน
- ควบคุมการดำเนินงานในกระบวนการเพาะปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนแนะนำ / ส่งเสริม / ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเกษตรกรในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูก ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร สนับสนุนปัจจัยการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร ตลอดจนบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานต่างๆ
- ดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบและติดตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและผลิตเมล็ดจากเกษตรกรและแหล่งผลิตต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ / มาตรฐานที่กำหนด
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เช่น หน่วยงานบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ) กับเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เช่น การหักหนี้ คุณภาพของผลผลิต เป็นต้น
- รายงานสภาพพื้นที่ เช่น พืชแข่งขัน คู่แข่ง ศักยภาพของเกษตรกร เป็นต้น ต่อผู้บังคับบัญชา
งานอื่นๆ
รับผิดชอบดำเนินการเพาะปลูกทดสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์เพื่อสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 22-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
• วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชสวน, พืชไร่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพืช
• สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือการเพาะปลูกพืช 0-3 ปี
• สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน: น่าน , ราชบุรี
เงินเดือน: 17,000 บาท ( +ประสบการณ์ )

สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. การประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. เงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว
4. ตรวจร่างกายประจำปี
5. โบนัส การันตี 2 เดือน
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
• ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
• ค่าเบี้ยเลี้ยงตามระดับตำแหน่ง (กรณีออกทำงานต่างพื้นที่)
• ที่พัก และค่าอาหาร
• ค่าโทรศัพท์


สวัสดิการ
- Group health insurance (ประกันสุขภาพกลุ่ม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจร่างกายประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี 2 เดือน


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
<1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
<1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
มีความสุขกับงานที่ทำ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น จัดสรรเวลาได้ดีในการทำงาน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/09/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
24/09/2022
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
About Chia Tai 
Chia Tai Company Limited was established in 1921. It is now one of Asia’s leading agricultural companies with its business covering the entire chain of the agricultural industry, starting from quality seeds, fertilizers, plant protection, to cultivation technology and delivery of safe and quality products.

Determined to unceasingly develop products and services, Chia Tai was among the first companies in Thailand to develop hybrid seeds. It has high potential to develop breeds to create security for farmers and confidence for consumers. Chia Tai has up to 10 R&D stations in Thailand and other countries and seven subsidiaries across Asia and the US with over 1,300 employees.??

Chia Tai’s principle in doing business is firmly based on business ethics and professionality, with its goal to develop products and services that deliver innovative agriculture for a better and sustainable quality of life for people across the region.

บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ที่อยู่
1 Soi Sukhumvit 60, South Phra Khanong District, Phra Khanong, Bangkok, 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
Pattarawan Kaewkanjanakun | Recruitor
โทรศัพท์
0-2491-8191 Fax 0-2491-8699
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ข้อมูลบริษัท
Name of Company :
Chia Tai Company Limited
Primary Industries :
Agricultural company
Number of Employee :
1000
Registration :
n/a
งาน หางาน สมัครงาน Chia Tai Company Limited
พันธกิจของบริษัท
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เจียไต๋มุ่งมั่น คิดค้น และถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

พันธกิจ:

เจียไต๋ พร้อมสรรค์สร้าง เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการเกษตร คู่ค้า และบุคลากรในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
Modern Trade Sales
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
กทม. (พระโขนง)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
พนักงานขาย
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
พนักงานการเพาะปลูก
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เชียงราย
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
ช่างซ่อม Drone
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
สมุทรสาคร
12,000 - 15,000 บาท/เดือน