หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง

Engineer Manager
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ร่วมวางแผนดูแลระบบงานสาธารณูปโภคต่างๆ รายงานผล สรุปผลการดูแล

- วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในสายการผลิต

- ดูแลระบบการผลิตน้ำและไอน้ำ

- ควบคุมดูแลเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และระบบไฟฟ้าต่างๆ

- จัดการเรื่องระบบมาตรฐานที่เกี่ยงข้อง

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 32-37 ปี

- วุฒิการศึกษา วิศวไฟฟ้า ,เครื่องกล , การจัดการอุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์บำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิต 5 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านการเป็น ผชร.(ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน)

- ผู้ควบคุมมลพิษ

- ผ่านระบบ ISO5001(การจัดเก็บด้านพลังงาน) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 14 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต,ประกันอุติเหตุ,ประกันสุขภาพ (IPD/OPD)
 • ประกันสังคม
 • วันลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินค่ากะ,เงินค่าตำแหน่ง
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต,บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,งานบวช,ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โรงอาหาร
เกี่ยวกับบริษัท
F-Plus Co., Ltd. was established in year 2000. Our factory is located in Sampran, Nakornpathom and the office is on Ekamai Rd. (Sukhumvit 63). We produce many wide varieties of condiments in many sizes and flavors such as Seasoning Powder, Sauce under “Fa Thai” brand (ผงปรุงรสฟ้าไทย). We sell our products through many channels such as supermarket, wholesaler and retailer with our own sales team and distribute with our own logistics. We have been growing every year and would like to find energetic, creative and good attitude people to join us.

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส ซึ่งปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผงปรุงรส, ซุปก้อน, น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป, น้ำมะนาว น้ำจิ้มสุกี้ ซอสหมัก น้ำเชื่อมและเครื่องเทศต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ “ฟ้าไทย” และ “เติมทิพ” เพื่อรองรับความต้องการสินค้าจากกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆทุกระดับจากทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) อย่างไม่หยุดยั้งและการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย อีกทั้งเรายังใส่ใจและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้ามาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์บริษัทฯได้เครื่องหมายฮาลาล และการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP และ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าบริษัทฯ ว่าอยู่ในระดับมาตรฐานสากลได้เป็นอย่างดี 
ที่อยู่ : 58/3 Moo 6 Prapathon-Banpaew Rd. Sampran, Nakornpatom 73110
โทรศัพท์ : 034-981-555
โทรสาร : 034-981-556
โฮมเพจ : http://www.f-plus.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด