หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรผลิตภัณฑ์ IOT

IOT Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลสินค้าในกลุ่ม IOT ในส่วนของกล้องและ Sensor ต่างๆ ได้ทั้ง Software และ Hardware

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีความเข้าใจระบบ IOT มีประสบการในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบ IOT

• มีความรู้ด้าน System Integrator

• หากมีความสามารถในการนำเสนอ และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม (Dental insurance)
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
ดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้า แสงสว่างอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต นำเข้า ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบ และให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 25.00 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของกิจการ บริษัทได้เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่งต่างๆดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Jatesadang
ที่อยู่ : 539/2, 16-17th Floor, Gypsum Metropolitan Tower, Sri Ayudhaya Rd., Rajthevee, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2248-8133 ต่อ 2301-4
โทรสาร : 0-2248-8144
โฮมเพจ : http://www.lighting.co.th