กลับ
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

วิศวกรผลิตภัณฑ์ IOT

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!

อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
29/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดูแลสินค้าในกลุ่ม IOT ในส่วนของกล้องและ Sensor ต่างๆ ได้ทั้ง Software และ Hardware

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

  

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีความเข้าใจระบบ IOT มีประสบการในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบ IOT

• มีความรู้ด้าน System Integrator

• หากมีความสามารถในการนำเสนอ และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม (Dental insurance)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
539/2, 16-17th Floor, Gypsum Metropolitan Tower, Sri Ayudhaya Rd., Rajthevee, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Jatesadang
โทรศัพท์
0-2248-8133 ต่อ 2301-4 Fax 0-2248-8144
เว็ปไซต์
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
ดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้า แสงสว่างอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต นำเข้า ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบ และให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 25.00 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของกิจการ บริษัทได้เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่งต่างๆดังนี้
รีวิวที่น่าสนใจ

งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
บรรยากาศดี สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
06/09/2019
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google