หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรผลิต

Production Engineer
บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (โรงงาน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้งานตามแผนงานการบรรจุให้ถูกต้องและเพียงพอกับแผนงานบรรจุ, วิเคราะห์ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีสาเหตุจากกระบวนการบรรจุ
2. ตรวจสอบและควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบรรจุผลิตภัณฑ์ และควบคุมการเบิกบรรจุภัณฑ์ถ ที่วางแผนการผลิตประจำวัน, สรุปยอดสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในแต่ละวันส่งเข้าระบบ Stock สินค้า, วิเคราะห์ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีสาเหตุจากการบรรจุผลิตภัณฑ์
3. ควบคุมการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตก่อนใช้งานและการใช้งานอย่างถูกวิธี, วิเคราะห์ปัญหาการผลิตที่มีสาเหตุจากเครื่องจักร, แก้ปัญหาเครื่องจักรที่เสียระหว่างการผลิตในเบื้องต้น
4. ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ถูกต้องและครบถ้วน, จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอกับการใช้งาน
5. จัดทำเอกสารการเบิกบรรจุภัณฑ์ ,สรุปเอกสารการเบิกบรรจุภัณฑ์ ,สรุปเอกสารรายงานการบรรจุประจำวัน,ส่งข้อมูลเข้าระบบ Stock ควบคุมเอกสาร ตามระบบ GMP&HACCP,HALALจัดเตรียม/เก็บ เอกสารการทำงานประจำวัน เป็นต้น

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
2. มีประสบการด้านควบคุมการผลิต 2 ปีขึ้นไป และผ่านโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต,วิศวกรรมอาหารหรือเทียบเท่า
4. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint and E - mail)
5. จิตวิทยาและทักษะการควบคุมและการบริหารกำลังคน
6. มีความรู้ระบบ GMP&HACCP,HALAL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ทักษะอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น / ภาษาอังกฤษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Life Insurance
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ผู้ผลิตและจำหน่าย ถั่วอบ(มารูโจ้) มะขามแก้ว แป้งข้าวเหนียวและเยลลี่
 โดยก่อตั้งโรงงานที่ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี   
โดยบริษัท ได้รับการรับรองระบบ GMP/Haccp/Halal สำนักงาน 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
 
ที่อยู่ : 195/5 หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โฮมเพจ :