หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรวางแผนผลิต

Production Planning Engineer
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ฉะเชิงเทรา
คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

• การศึกษา วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ

• มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป

• สามารถใช้ โปรแกรม MS-Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้

• มีทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การติดต่อประสานงาน

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้(พูด/อ่าน/เขียน)


สถานที่ปฏิบัติงาน

• นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 จ.ฉะเชิงเทรา

• ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์ )

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • รถรับส่งพนักงาน
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited Manufactures and markets chemical product for house-hold and industrial usage, agrochemicals and public health. All products containing technical material, the substance which requires proper licensed by FDA, the ministry of public health or the Department of Agriculture, the Ministry of Agriculture and Co-operative or the Ministry of industry and containing quality control in every batch. The Company strives to continually develop and improve existing products and also to create new products trough its research and development department. The company currently markets approximately 120 products under 100 trademarks. 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 1061,1063,1065,1067, Sinakharin Road, Suan Luang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 038-522-302 ต่อ 515,517
โทรสาร : 038-522-311
โฮมเพจ : http://www.sherwood.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)