กลับ
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

สมุห์บัญชี

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด

24/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 15 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ


1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

3. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง

4. จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง

5. จัดทำบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท

6. จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน นำเสนอผู้บังคับบัญชา

8. ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี อาทิเช่น การกำหนดรหัสบัญชี การกระทบยอดบัญชี เป็นต้น

9. สรุปยอดขายทางบัญชี เพื่อจัดทำกราฟประจำเดือน

10. นำเสนอข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับประวัติการซื้อขายและการรับชำระ ให้ผู้พิจารณาเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้า

11. ตรวจสอบลูกหนี้คงค้าง และชี้แจงเหตุผลลูกหนี้ที่เกินกำหนด เสนอให้ผู้บริหาร

12. ติดตามลูกหนี้ที่มีปัญหาเกินกำหนด ลูกหนี้เช็คคืน และสรุปส่งฝ่ายกฎหมายหากเป็นหนี้ที่ติดตามไม่ได้แล้ว

13. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุ 21-40 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มี CPD หรือ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ยูนิฟอร์ม
- วันทำงาน จันทร์-เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) 08.00-17.30 น.
- สวัสดิการอื่นๆ
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานสมรส งานอุปสมบท งานฌาปณกิจศพ(บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
- สังสรรค์ปีใหม่
- เงินค่าอาวุโสเริ่มต้นเดือนละ 250-1,000 บาท (ตามอายุงาน)
- เงินรางวัลพิเศษทองคำ 1 ชิ้น (กรณีรับเบี้ยขยันติดต่อกัน 12 ครั้ง)
- เบี้ยขยันตามอายุงาน เริ่มต้นเดือนละ 500-1,550 บาท
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสตามผลประกอบการ

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
ที่อยู่
47 ซอยรามอินทรา 39 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
0-2552-8686 ต่อ 134 Fax 0-2973-1170
เว็ปไซต์
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด เปิดดำเนินการมากกว่า10ปี เราคือผู็ดำเนินการจำหน่ายสินค้าและวัสดุผลิตสื่อและป้ายโฆษณาอันดับ1 เราเน้นเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาดงานโฆษณา และยังผลิตสินค้าตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์สินค้าต่างๆเช่น NESCHEN,LG,AVERY และรวมถึงสินค้าเครืองเขียนลิขสิทธิ์จาก DISNEY

กลุ่มสินค้าต่างๆที่บริษัทจำหน่าย
- พลาสติกวิศวกรรมและพลาสติกเพื่อการพาณิชยกรรม
- วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน
- วัสดุงานป้ายและสื่อโฆษณานอกบ้าน
รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ หมึกพิมพ์ในวงการทำป้ายโฆษณา
- วัสดุศิลปะ เครื่องเขียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ DISNEY โดยเน้นการทำการตลาด DEPARTMENT STORE ,DISCOUNT STORE,MODERNTRADE สถาบันการศึกษาและตลาดในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด


 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google