หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างประเภทซื้อมาขายไป รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ซีเมนต์ และ Liquid
• ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ ความต้องการของตลาดเคมีก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
• ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตราฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อส้รางผลกำไรให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององต์กร

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี, เคมีอุตสาหกรรม) / วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
• ประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง 4 – 5 ปี
• มนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่นในการทำงาน
• มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
• สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาติขับรถ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Education allowance
 • Five-day work week
 • Flexible working hours
 • Free shuttle bus
 • Life insurance
 • Performance bonus
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ฟิตเนส
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • รถรับส่ง
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจการผลิต และจำหน่ายสีและเคมีภัณฑ์มานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายตัว และลงทุนธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายงานดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Division - Recruitment Department
ที่อยู่ : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2335-5555
โทรสาร : 0-2382-0172
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)