กลับ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

หัวหน้าแผนก Customer Service (เซ็นทรัลอยุธยา)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

19/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Deal directly with customers either by face to face, telephone or email
  • Perform customer verifications
  • Provide a friendly and professional welcome to customers, presenting a positive impression of themselves and the organization
  • Responding promptly with accurate and timely information to customer inquiries regarding information and services of the shopping mall

คุณสมบัติ
  • Bachelor's degree in Business Administration, Humanities or any related fields
  • Minimum of 5 years experience in Customer service or Guest Services or related fields
  • Service minded personnel with interest in helping and working with customers
  • A positive individual with a `can do’, results driven approach and attitude
  • Good command of spoken in English


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษา
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสประจำปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
10th Fl., The Offices at CentralWorld, 999/9, Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, 10330
โทรศัพท์
0-2667-5555 ต่อ 1704-1709Fax0-2667-5591
เว็ปไซต์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Central Pattana Public Company Limited is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position : 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google