กลับ
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เจ้าหน้าที่จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

30/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
- พิมพ์รายละเอียดข้อมูลของรายการยา /เวชภัณฑ์แต่ละบริษัทเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ขาย
- ทำการสรรหาผู้ขายให้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด ในราคาที่เหมาะสม
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ร่วมกับ user ในการทำการประเมินผู้ขายที่ใช้บริการ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้ขายให้ทันสมัย
- จัดหาข้อมูลสินค้าใหม่ หรือผู้ขายใหม่ ตามความต้องการของผู้ใช้ กรณีที่ไม่มีรายการเดิมใช้ได้
- ประสานงานข้อมูลภายในทีม ที่ใช้ในการสร้างใหม่ แก้ไข หรือปรับปรุงรหัสสินค้า หรือผู้ขายให้ user สามารถนาไปใช้ทา PR ได้ถูกต้อง
- ทำการ update ข้อมูลผู้อนุมัติ PR/PO อยู่เสมอ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก user นาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
- ประสานงานข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านธุรกิจโรงพยาบาลหรือ Healthcare อย่างน้อย 1 ปี

- ปริญญาตรี สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

- ความรู้ ด้านการสรรหา คัดเลือก และประเมินผู้ขาย


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ที่อยู่
29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์
0980357541 Fax 0980357541
เว็ปไซต์
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google