กลับ
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร สาขาพัทยา

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด

อสังหาริมทรัพย์
21/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยภายในศูนย์การค้า และโดยรอบอาคาร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
• ประสานงานการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการชำรุด หรือ เสื่อมสภาพของอาคาร เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้บริการผู้เช่าพื้นที่ รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการในศูนย์การค้า ในด้านความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงประสานงานในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
• ควบคุมระบบการเข้า – ออกอาคาร รวมถึงงานจราจรและการจอดรถยนต์ในอาคาร
• ดำเนินการและให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทาความเสียหาย และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้บริษัท
• ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุ โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้
• ประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ขึ้นไป ในงานด้าน บริหารอาคาร การรักษาความปลอดภัย • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และรักงานบริการ
(หากได้รับการอบรม จป. วิชาชีพ จิพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะเป็นรอบ/ ทำงานในวันหยุดได้

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 สาขาพัทยา

สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
ที่อยู่
Q. House Lumpini Building, 15th Floor, 1 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-2343-8899 ต่อ 222 Fax 0-2108-0900
เว็ปไซต์
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 ภายใต้แนวคิด Market Street แห่งแรกของไทย บนถนนสุขุมวิท ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้

ข้อมูลบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google