กลับ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

สินค้าอุปโภค/บริโภค, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, บรรจุภัณฑ์, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
วันนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้าอุปโภค/บริโภค, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย, บรรจุภัณฑ์, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, การผลิต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กทม. (ยานนาวา, สาทร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กระทบยอดรายการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ ระหว่างรายงานสินค้า และบัญชีแยกประเภทในแต่ละเดือน
2. ปรับปรุงรายการซื้อสินค้า/วัตถุดิบสำหรับรายการที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ในบัญชีแยกประเภท ของแต่ละเดือน
3. Upload ราคาเข้าระบบ Welink สำหรับสินค้าและวัตถุดิบที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ในแต่ละเดือน
4. คำนวณ Unit cost ของสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ละขั้นตอนประจำเดือน
5. จัดทำงบต้นทุนผลิตประจำเดือน
6. คำนวณและบันทึกบัญชีสำหรับ Provision และ NRV ประจำเดือน
7. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน
8. คำนวณต้นทุนและตรวจสอบข้อมูลการเบิกและรับคืนสำหรับงานจ้างผลิตภายนอก คำนวณหายอดคงเหลือ
9. กระทบยอดรายการโอนระหว่างสาขา ในระบบ Welink ของสินค้า ในแต่ละเดือน
10. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายฯ

คุณสมบัติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี

ความสามารถพิเศษ
1. ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ Excel ขั้นต้น เช่น Pivot Vlookup ได้
2. สามารถกระทบยอดรายการต่าง ๆ ระหว่าง 2 รายงานได้
3. สามารถเดินทางไปสาขาได้
4. สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าสำหรับธุรกิจโรงงานได้
5. มีความเข้าใจเรื่องการปันส่วนค่าใช้จ่ายได้อย่างดี
6. มีความรู้เรื่องการตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยเบื้องต้น

บุคลิกภาพ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานสูง ขยันหมั่นเพียร มีความละเอียดรอบคอบ
4. ควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาพักร้อน
- สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืมบริษัท
- เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.5
3.5
4.2
ฟังเสียงจากบริษัท

ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
4.5
5.0
ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำในทางที่ดี
บริษัทให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานมาก ผู้บริหารใส่ใจ ปรึกษาได้
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
02/12/2021
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
02/12/2021
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกมากกว่า 30 ปี อาทิเช่น  ฟิล์มโอ พี.พี. ฟิล์ม ซี พี.พี.  สติกเกอร์ หลอดลามิเนท (สำหรับบรรจุยาสีฟัน) ฟิล์มแมททัลไลซ์ ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มลามิเนท ฟิล์มผนึกสูญญากาศ ฟิล์มป้องกันการขีดข่วน และฟิล์มหด

จากความมั่นคงและความสำเร็จทางธุรกิจและการได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงคุณภาพ ด้วยความที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จึงส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริษัทฯกำลังขยายโรงงานในประเทศไทย บริษัทฯจึงต้องการผู้ที่ความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตและฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้น 

 
Thai OPP Public Company Limited is a leading manufacturer of plastic film for more than 30 years, such as O.P.P. Film, C.P.P. Film, Sticker, Laminate Tubes (for toothpaste), Metallized Film, Stretch Film for Pallet wrap, Laminated Film, Skin Vacuum Film, Protection Film and Shrink Film due to the stability and success of our business and to receive international certification is good quality. As a result, our company is widely known in the business industry. Moreover our company is currently expanding of factory in Thailand and want to get ability to work with our company for support the growth and production expansion.
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิทวัส
โทรศัพท์
0-2678-1051-5 ต่อ 736 Fax 0-2678-1051-5 ต่อ 736
เว็ปไซต์
แบ่งปัน