กลับ
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

03/12/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 2 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-  จัดทำข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งข้อมูลต่อสรรพากร

- ควบคุม ดูแล การเปิดและปิดงบประมาณการลงทุน

- คำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร 

- จัดทำงบประมาณการซื้อสินทรัพย์ถาวรและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน 

- เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

- ประสบการณ์ 0-2 ปี 

- สามารถใช้โปรแกรม Ms-Office ได้ดี

- หากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความละเอียดรอบครอบ, มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน, มนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถทำงานเป็นทีมได้, คิดบวก

- สามารถปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยาได้

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ากะดึก วันละ 70 บาท
- ทุนการศึกษาบุตร ระดับอนุบาล - มัธยมปลาย,ปวส.
- ประกันสังคม
- ปรับเงินขึ้นประจำปี
- รถรับส่ง
- ลาบวช
- สวัสดิการทำฟัน (ขูดหินปูน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด)
- สวัสดิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญา
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- เบี้ยขยันไตรมาศ
- โบนัสประจำปี

ที่อยู่
1,13 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
0-2533-0275-8 Fax 0-2533-0116
เว็ปไซต์
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุเบียร์และเครื่องดื่มรายแรกของประเทศไทย

 
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยการร่วมทุนระหว่าง

 
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน),

 
บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น บริษัท โตโยไซกัน เพื่อผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 2 ชิ้น สำหรับบรรจุเบียร์และเครื่องดื่ม เป็นรายแรกของประเทศไทย

 
ปัจจุบันได้มีการขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมไปยัง สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต้องการรับบุคคลากรร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google