หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ระดมทุน ประจำขอนแก่น(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)

องค์กรการกุศล
ขอนแก่น
14/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-สื่อสารเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อม และความจำเป็นของงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ และระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน งานแสดงสินค้า หรือตามสถานที่นอกอาคาร เพื่อให้ผู้ที่สนใจบริจาคเงินช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการทำงานของ กรีนพีซให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับ
-ก่อนการปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่องค์กรกำหนด
ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานรณรงค์ของกรีนพีซ


คุณสมบัติ
-มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนหรือการขายจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
-มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุย
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
-มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะทำงานในหลากหลายสถานที่ และมีความพร้อมที่จะทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์(เฉลี่ยทำงาน5วันต่อสัปดาห์)
-มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่ท้าทายความสามารถตนเอง
-พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-จบการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
-อายุไม่เกิน 45 ปี

สวัสดิการ/สิ่งที่จะได้รับ
-ฐานเงินเดือนประจำ
-รายได้รวม 18,000-30,000 บาท ( ค่าตอบแทนตามผลงาน )
-โอกาสในการเติบโตในสายงานและเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
-โอกาสเดินทางท่องเที่ยวและทำงานในสถานที่ต่างๆในประเทศไทย
-โอกาสได้ไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายของกรีนพีซ
-ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับมืออาชีพ รวมถึงการอบรมแบบตัวต่อตัว
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ ครอบคลุม 100%
-ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการอื่นๆ

งานนี้คือ
โอกาสที่คุณจะได้ปกป้องโลกของเรา
ทำงานกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก

การอบรม และสนับสนุน

อบรมก่อนปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้งานรณรงค์ของกรีนพีซ ตลอดจนเสริมทักษะในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพ เมื่อลงสู่ทีมในการทำงาน เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงคอยดูแล สอนงานในภาคสนาม

วิธีสมัคร

- ส่งประวัติทางอีเมล์ ddc.th@greenpeace.org
- สมัครผ่านเว็บที่เจอข้อมูล
- ID Line : paka_kaew

ติดต่อ
คุณ ผกามาศ 0863340107
ID Line : paka_kaew
การเดินทาง : ย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝั่งกังสดาล 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Organization : Greenpeace Southeast Asia (Greenpeace SEA)


Nonprofit/ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเจ้าหน้าที่ระดมทุน (Direct Dialogue Campaigner)


Greenpeace Southeast Asia (Greenpeace SEA)


เกี่ยวกับเรา

  การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ภาคพื้นดินที่เกาะอัมชิทกาของรัฐบาลสหรัฐฯ นอกชายฝั่งอลาสก้า ประเทศคานาดา เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2508 และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการเพิ่มปริมาณนิวเคลียร์ในแต่ละครั้ง จนกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ จนถึงปี 2512 กลุ่มคนที่เห็นความเลวร้ายของผลกระทบจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นและออกรณรงค์คัดค้านการทดลองในปี 2514 การทดลองได้สิ้นสุดลงหลังจากนั้นใน 5 เดือนต่อมา และได้ขยายงานรณรงค์ไปสู่ประเด็นอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น การยุติการล่าวาฬ การปกป้องป่าโบราณ การยุติโครงการนิวเคลียร์ การปกป้องทะเลและมหาสมุทรและด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติงานพร้อมกันในทุกภูมิภาค ทั้งทางทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย อเมริกาใต้ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2544 กับประเด็นการก่อสร้างโรงงานเผาขยะซึ่งก่อให้เกิดก๊าซไดออกซินอันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง การยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ๋งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนและการรณรงค์การจำกัดการเพาะปลูกพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดเพราะความหลากหลายทางธรรมชาติจะถูกทำลายไป และไม่สามารถเรียกกลับได้ แม้แต่พืชจีเอ็มโอเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์    ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ที่สำคัญคือ หลักการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจุดสำคัญที่สุดคือ “การมีอิสระในการทำงาน” เราจึงยึดมั่นนโยบายที่จะ ไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไปจึงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลกปัจจุบันกรีนพีซมีการทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อมกว่า 55 ประเทศทั่วโลก เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปกป้องสิ่งแวดล้อม   เรามุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องอากาศสะอาดสำหรับเราทุกคน ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศในผืนทะเลและมหาสมุทร รณรงค์เปลี่ยนผ่านระบบพลังงานไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอาหารที่กำลังทำร้ายโลกอยู่ด้วยการรณรงค์สันติหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าพลังแห่งการร่วมมือจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกได้ อย่ารอช้าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกรีนพีซ เพื่อช่วยกันผลักดันแก้ไขให้สิ่งแวดล้อมบนโลกเราน่าอยู่มากขึ้น "เป็นส่วนหนึ่งกับเราในวันนี้ เพื่อปกป้องอนาคตของสิ่งแวดล้อม"
 

ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวผกามาศ อุดมผล(Asst. DD Recruitment officer)
ที่อยู่ : 1371 Capital Building, 1 Floor, Phahonyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2357-1921
โทรสาร : 0-2357-1929
แสดงตำแหน่งอื่นใน มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
คีย์เวิร์ด : sale , งานขาย , องค์กร , มูลนิธิ , สิ่งแวดล้อม , ช่วยเหลือ , เกษตร , ป่าไม้ , อนุรักษ์ , สังคมสงเคราะห์ , ลงพื้นที่ , กรมป่าไม้ , กิจกรรมเพื่อสังคม , การอนุรักษ์ , ประโยชน์ให้สังคม , Environmental , อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , F2f , กิจกรรมด้านการขาย , ขายประกัน , Environment , พัฒนาชุมชน , อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ , อนุรักษ์สัตว์ป่า , ทรัพยากรสัตว์ป่า , สังคมวิทยา , ดูแลอาสาสมัคร , Csr , Communication , จัดการสิ่งแวดล้อม , ชุมชนสัมพันธ์ , Marketing Communication , สื่อสารการตลาด , Public Relation , การสื่อสารขององค์กร , สิ่งแวดล้อมขององค์กร , อนุรักษ์สัตว์ , ใบตัวแทนขายประกันชีวิต , Insurance Broker , Insurance , การตลาดประกันภัย , ประกันภัย , ประกันภัยรถ , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , อนุรักษ์พลังงาน , Un , การจัดการสิ่งแวดล้อม , สื่อสารมวลชน , สังคมศาสตร์ , นิเทศ , นิเทศศาสตร์ , Pr , Public Relations , จิตวิทยา , Communication Arts , Mass Communication , Biologist , โฆษณา , Car Insurance , ประกันภัยรถยนต์ , Auto Insurance , เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน , บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม , พลังงาน , ภาพลักษณ์องค์กร , ส่งเสริมการขาย , เชียร์ขายสินค้า , Pg , แนะนำสินค้า , ฝ่ายขายและการตลาด , Marketing&sales , รับผิดชอบยอดขาย , ขายสินค้า , ขายโครงการ , โฆษณาและประชาสัมพันธ์ , โฆษณาประชาสัมพันธ์ , Event And Advertising , การสื่อสารการตลาด , การสื่อสารองค์กร , การตลาดและขาย , หาลูกค้าใหม่ , ทำยอดขาย , งานการตลาด , Event , วิจัยการตลาด , Organizer , จัดงานอีเว้นท์ , ขายเครดิต , Cash Sale , ออกบูธ , งานอีเว้นท์ , บริการลูกค้า , การขายเครดิต , อีเวนท์ , บริการลูกค้าสัมพันธ์ , Nielsen , แสดงสินค้า , สถานที่แสดงสินค้า , เสนอขายทางโทรศัพท์ , Giz , ตัวแทนขายทางโทรศัพท์ , Telesales , บัตรเครดิต , Credit Sale , บูธ , อีเว้นท์ , จัดกิจกรรม , Event Design , Event Organizing