หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

Recruitment Officer
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการด้านการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานที่มีความเหมาะสมกับองค์กร โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติ และระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นพนักงานทุกตำแหน่งงาน เช่น พนง.ผลิต, พนง.ขับรถ, พนง.คลังสินค้า, เจ้าหน้าที่บัญชี, Sales Executive, IT เป็นต้น
  • จัดทำเอกสารใบขออัตรากำลังคน โดยให้เป็นไปตามอัตรากำลังคนที่วางแผนไว้ ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนัดสัมภาษณ์งาน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น Job Advertising, Recruitment Agency, กรมการจัดหางาน, Job Fair, University เป็นต้น
  • ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารของผู้สมัครงานให้ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ และจัดทำรายงานด้านการสรรหาที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา-คัดเลือกพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม 8 ปีขึ้นไป (มุ่งเน้นพนง.ระดับปฏิบัติการ, พนักงานออฟฟิต) และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านการสรรหาพนักงานจากทุกแหล่งช่องทาง และมีทักษะด้านการสัมภาษณ์งานเป็นอย่างดี
  • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office: Word, Excel, Power point)
  • มีความรู้ในระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO, GMP เป็นต้น และหากมีความรู้ด้านการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความคล่องตัวในการทำงาน กระตือรือร้น และมีทักษะด้านการวางแผนงาน
  • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ และมีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก
   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
  สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
  การศึกษา : ปริญญาตรี
  สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าสันทนาการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี เดือน
  เกี่ยวกับบริษัท

  Food Project (Siam) Co.,Ltd. is a Thai Leading Importer and distributor of frozen seafood, beef, lamb and Japanese food products for over 15 years. We are one of the pioneers in introducing several kinds of fishes and seafood products from all over the world to the Thai consumers, namely, Mackerel (Saba), Salmon, Salmon Trout, Patagonian Toothfish (Snow fish), Rainbow Trout, Cod, Capelin, king Crab and etc. We have also expanded our business to production and exportation of value added foods. Currently, we are a Thai leading exporter of soft-shell crab products from Thailand to the world market.

  We focus on distributing consistent good quality food products at reasonable price. Keeping in mind that customer satisfaction is one of the most important criteria to measure the success of business, we presetly have more than 3,000 regular customers. They are from hotels, restaurant, supermarket and wholesalers.
   

  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวสันต์ ชัยเรืองจิตจรัส
  ที่อยู่ : 99/1 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพานภูมิพล 1)
  โทรศัพท์ : 02-770-8888 # 3180
  โฮมเพจ : http://www.foodproject.co.th