หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สาขารัชดาภิเษก)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัย
กรุงเทพมหานคร
27/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ติดตามทวงถามและเร่งรัดจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ค้างชำระภาคบังคับและภาคสมัครใจ ประกันภัย Non – Motor และหนี้สินอื่น ๆ ของตัวแทนและนายหน้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2. รับและตัดชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และประกันภัย Non – Motor พร้อมทั้งจัดพิมพ์ใบนำส่งเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วน

3. จัดทำหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาประกันภัยถึงลูกค้าผู้เอาประกันภัย กรณีลูกค้าไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันภัย Non - Motor

4. จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบยอดขายและยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระทั้งการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย Non – Motor

5. ตรวจสอบการชำระเบี้ยประกันภัย

6.งสนอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย,หญิง

- อายุ (ปี) : 21-30

- ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ

- อื่น : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความซื่อสัตย์

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

-สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่

*หากมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ*


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-7371
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)