หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ Customer Care (Freight Forwarder)

Customer Care Officer
ด่วนมาก!
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การคมนาคมขนส่ง
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สรรหาข้อมูล และเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของผู้ให้บริการรายใหม่ เช่น สายเรือ หัวลาก และ Freight Forwarder พร้อมกับนำเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ
- ตรวจสอบราคาค่าขนส่งสินค้าของเมืองท่าปลายทาง (Port) สำหรับการส่งออก (Export) ตามวงรอบการตรวจสอบ และตามความต้องการของ MK, Procurement และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบราคาค่าขนส่งสินค้าของแต่ละสายเรือ และ /หรือ Freight Forwarder เพื่อการขออนุมัติการใช้งาน และ / หรือจัดทำ Marketing Cost
- ตรวจสอบความถูกต้องราคาและค่าใช้จ่ายของค่าขนส่ง สำหรับกรณีที่สายเรือ / Freight Forwarder เรียกเก็บไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทั้ง Export และ Import)
- ประสานงานกับบริษัทหัวลาก และโรงงาน เพื่อแจ้งบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบความเสียหายของสินค้า
- จัดทำและรวบรวมข้อมูล ความคลาดเคลื่อนในการส่งออก ประจำเดือน จาก Daily Sum Load และสรุปรายงานให้ ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรับทราบ เพื่อใช้ในการปรับปรุง/ควบคุมการทำงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการอ่าน-เขียน-เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
- มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณธิดาพร (คุณนิกกี้) เบอร์โทร 02-298-0025 ต่อ 1120 หรือ 081-8306472 
หรือผ่าน Line: tumrecruitment
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท

How We Began

Form our as a producer and exporter of canned seafood in 1981, we have today become one of thailand's top players with capacity of 70,000 metric tons.Our registered and paidup capital amounts to 360 million baht or 36 million common shares.

Today at TUM

Approximately 400 metric tons of tuna are currently processed each day by 6,000 quality-conscious men and women at our canning facilities, regarded in the industry as the largest in Asia. Our registered capital stands at 300 million Thai baht.

Equipped with 10,000 metric-ton cold storage, we constantly maintain well adequate inventory of tuna harvested from sources worldwide. They range in species from Skipjack to Yellowfin, Albacore, Tongol and to Bonito. Our high-quality products make strong presence across the continents; from USA to EU, Japan, Canada, South America, Australia and to New Zealand.

Over the years, we have built up unrivalled reputation for delivering premiun quality products to customers all over the world. Behind such a world-recognized performance lie our two corner stones - dedication to continued improvement in product quality and strong commitment to total customer satisfaction.

Today, we are moving forward more strongly than ever, striding to greater success, remaining on solid financial ground, and further securing our reputation internationally as the world's leading tuna processor.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun. Thidaporn Huabsomboon (Nicky)
ที่อยู่ : 979/13-16 M Floor, S.M. Tower Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District 10400
โทรศัพท์ : 022980025 Ex.1120 or 081-8306472
โทรสาร : 0-2298-0443
โฮมเพจ : http://www.thaiuniongroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด