หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เปิดรับพนักงานสาย โปรแกรมมอร์ (หลายอัตรา)

วิศวกรซอฟท์แวร์
บริษัท ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Senior Programmer / Programmer / โปรแกรมเมอร์ / โปรแกรมเมอร์อาวุโส (5 ตำแหน่ง)

Qualification:

• Male / Female
• Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields (New Graduated are also welcome)
• Good programming knowledge in VB.net, Visual Studio.Net, Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & production and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Good command of written and spoken English or Japanese.
• Experience (year) 0-10 years

รายได้: 20,000 - 80,000 บาท

2. System Engineer (5 ตำแหน่ง)

Qualification:

• Male / Female
• Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields (New Graduated are also welcome)
• Good programming knowledge in VB.net, Visual Studio.Net, Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & production and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Good command of written and spoken English or Japanese.
• Experience (year) 5 years

รายได้: 40,000 - 100,000 บาท

3. Java Programmer (3 ตำแหน่ง)

Qualification:

• Male / Female
• Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields (New Graduated are also welcome)
• Good programming knowledge in Java, JSP, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & production and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Good command of written and spoken English or Japanese.
• Experience (year) 2 years

รายได้: 20,000 - 80,000 บาท

คุณสมบัติ

4. Android / iOS Programmer (3 ตำแหน่ง)

Qualification:

• Male / Female
• Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields (New Graduated are also welcome)
• Good programming knowledge in Objective C, Java, JSP, C#, SQL Server, Oracle, Unix 
• Good basic knowledge in business logic & production and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Good command of written and spoken English or Japanese.
• Experience (year) 2 years

รายได้: 20,000 - 80,000 บาท

5. Salesforce Programmer (2 ตำแหน่ง)

Qualification:

• Male / Female
• Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields (New Graduated are also welcome)
• Good programming knowledge in APEX, JavaScript, JSP, PHP, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & production and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Good command of written and spoken English or Japanese.
• Experience (year) 1 years

รายได้: 20,000 - 80,000 บาท

6. System Analyst & System Engineer (Japanese) 2 Positions

Qualifications:

• Male / Female
• Bachelor Degree or higher in Computer Science, Computer Engineer or related fields (New Graduated are also welcome)
• Good Basic knowledge in VB.net, Visual Studio.Net, Java, JSP, C++,SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & production and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Expert command of written and spoken Japanese. (Thai or Japanese People)
• Good command of written and spoken English or Thai
• Experience (year) 5 years

7. System Analyst & Senior Programmer (onsite at Bangna KM22) 2 Positions

Qualifications:

• Male / Female, Thai nationality, age not over 38 years
• Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or other computer related fields
• Basic Knowledge of IT support, database and programming
• Good programming knowledge in VB.net, Visual Studio.Net, Java ,PHP, JSP, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & purchase and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Excellent verbal communication skills and good written skills in English
• Experience (year) 5 years
• Work place at Bangna KM 22

รายได้: 40,000 - 80,000 บาท

8. Programmer (onsite  at Bangna KM22) 5 Positions

Qualifications:

• Male / Female, Thai nationality, age not over 38 years
• Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or other computer related fields
• Basic Knowledge of IT support, database and programming
• Good programming knowledge in VB.net, Visual Studio.Net, Java ,PHP, JSP, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & purchase and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Excellent verbal communication skills and good written skills in English
• Experience (year) 0-10 years
• Work place at Bangna KM 22

รายได้: 20,000 - 60,000 บาท

9. Application Maintenance & Support (onsite at Amata Chonburi) 4 Positions

Qualifications:

• Male / Female, Thai nationality, age not over 38 years
• Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science or other computer related fields
• Basic Knowledge of IT support, database and programming
• Good programming knowledge in VB.net, Visual Studio.Net, Java ,PHP, JSP, SQL Server, Oracle, Unix
• Good basic knowledge in business logic & purchase and Factory
• Ability to work under pressure and time constraint
• Good analytical and problem solving skills
• Good personality, service minded, enthusiastic and hardworking
• Excellent verbal communication skills and good written skills in English
• Experience (year) 0-10 years
• Work place at Amata Chonburi

รายได้: 18,000 - 50,000 บาท 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 100,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์)
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

THAI SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD is one of the top company in IT business field. It is a branch of TSUKUBA SOFTWARE ENGINEERING CO.,LTD. Which provide software system to several well-distributed in japan. Its services include system consultant and all IT solutions. We develop and support a system in a basis with Factory control (production control). In our plan, We produce an original package in the future. By the know-how which accumulated here. And We will want to become the company which can contribute to a customer in Thailand and the neighboring countries and more international.

Now, we are expanding our business in Thailand and we are offering several open positions.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 518/3 Maneeya Center North Bldg., 6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2652-0811-2
โทรสาร : 0-2652-0813
โฮมเพจ : http://www.tse.in.th