หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

โฟร์แมนการผลิต (ผลิตท่อเหล็ก)

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!

การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เครื่องจักร , การผลิต
นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
18/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลการผลิตในแต่ละเครื่องให้ได้ปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนด
• ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปรับตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับการผลิตแต่ละขนาดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามใบสั่งผลิต
• ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
• ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเครื่อง และบริเวณรอบเครื่องจักร
• ดูแลเครื่องจักรให้มีความพร้อมสำหรับการผลิตได้ตลอดเวลา รวมถึงบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรอยู่เสมอ
• จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกครั้งหลังจากการผลิต
• ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุด
• ควบคุม ดูแลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองภายในเครื่องให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด
• ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ
1. วุฒิ ปวช.- ปวส.ขึ้นไป (สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ,สาขาเทคนิคการผลิต ,สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
2. มีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
3. สามารถควบคุมและปรับตั้งเครื่องจักรในสายการผลิต (หากมีประสบการณ์การผลิตท่อเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้นได้ 
5. สามารถใช้เครื่องมือวัดตลับเมตร, Vernier, Micrometer ได้ 
6. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยหัวหน้างานคุมเครื่องจักรที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 
7. สามารถจัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 6 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
CAREERS: https://www.tmtsteel.co.th/th/#CONTACT

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED is one of the most successful steel manufacturing and service providing company. Established in Thailand over 30 years with annual sales volume of over 10,000 million Baht, TMT provides made-to-order quality steel products throughout the country and focusing on customer satisfaction and long-term relationship. Due to its rapid expansion, TMT is inviting high caliber candidates to join our dynamic team in the following positions: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 179 Bangkok City Tower 22th Floor, South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2685-4000
โทรสาร : 035-272-448
โฮมเพจ : http://www.tmtsteel.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)