หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

22 ก.ค. / 19 ส.ค. สัมภาษณ์ออนไลน์ ทราบผลใน 1 วัน ผู้จัดการพื้นที่, ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน, ธุรการประจำโครงการ

Operation Manager, Area Manager, Building Manager, Village Manager, Technician Supervisor, Technician, Admin
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หากคุณกำลังมองหางานที่มั่นคง

และโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพบริหารงานนิติบุคคล

.

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการ บริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย

.

เปิดสัมภาษณ์ออนไลน์ ทราบผลใน 1 วัน

ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้า

ประจำโครงการคอนโดมิเนียม/หมู่บ้านจัดสรร ทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564

.

ในรูปแบบ LINE VIDEO CALL

โอกาสได้งานใหม่ จะไปหาคุณถึงที่บ้าน

.

ขั้นตอนการสมัครและสัมภาษณ์งาน Online

 1. ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์งานผ่านทาง https://forms.gle/N3KC12yh1CbBarD89 (รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน Link นี้เท่านั้น)
 2. หากประวัติของท่านผ่านการพิจารณา จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ (ก่อนวันสัมภาษณ์งาน 3 วัน) เพื่อนัดหมายเวลาสัมภาษณ์งาน
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนและการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ให้ท่านทราบอีกครั้ง

.

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้จัดการพื้นที่นิติบุคคล
 • ผู้จัดการอาคาร
 • ผู้จัดการหมู่บ้าน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ

.

ผู้จัดการพื้นที่นิติบุคคล

ลักษณะงาน

 • ดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้าน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายงานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมงาน จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

.

ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการหมู่บ้าน

ลักษณะงาน

 • ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ
 • ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน โดยยึดถือจิตบริการ (Service-minded) เป็นสำคัญ
 • บริหารการใช้เงินส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ

ลักษณะงาน

 • ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน
 • จัดตั้งนิติบุคคลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือกับบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-261-2518 ต่อ 635, 266

คุณสมบัติ
ผู้จัดการพื้นที่นิติบุคคล
 • สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ งานบริการลูกค้า ในระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ด้านงานนิติบุคคล กฎหมายและพระราชบัญญัติอาคารชุด การบริหารจัดการและการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงจัดทำแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
 • บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริหาร มีทักษะในการนำเสนองาน มีความเป็นผู้นำ มีความคล่องตัว
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานประจำ ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
.
ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการหมู่บ้าน
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, หรืออาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาทันที
 • มีรถยนต์ส่วนตัว หรือเดินทางได้ทุกโซน กรุงเทพฯและปริมณฑล
.
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 22-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา (พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านธุรการ/ประชาสัมพันธ์ หรือธุรการอาคาร/หมู่บ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office)
 • เป็นงานประจำ สามารถปฏิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์ (ไมได้หยุด เสาร์-อาทิตย์) และประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
.
ช่างประจำอาคาร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักงานบริการ (Service-minded)
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า/ บ่าย/ ดึก) และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้
.
หัวหน้าช่างประจำอาคาร
 • เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ควบคุมงานซ่อมบำรุงอาคาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • บุคลิกภาพดี

ขั้นตอนการสมัครและสัมภาษณ์งาน Online

 1. ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์งานผ่านทาง https://forms.gle/N3KC12yh1CbBarD89 (รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน Link นี้เท่านั้น)
 2. หากประวัติของท่านผ่านการพิจารณา จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ (ก่อนวันสัมภาษณ์งาน 3 วัน) เพื่อนัดหมายเวลาสัมภาษณ์งาน
 3. เจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนและการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานผ่านทาง Online ให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กู้ซื้อบ้าน กู้เต็ม100%
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คประจำตัว
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าตัดแว่น/คอนแทคเลนส์
 • ค่าทันตกรรม
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์(ฟรี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาพักร้อน10-15วันต่อปี
 • ลาพิเศษในเดือนเกิด
 • ลาเยี่ยมไข้ / ลาจัดการงานศพ
 • ลาแต่งงาน / ฮันนีมูน
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สิทธิ์จองซื้อคอนโด/บ้านในราคาพิเศษ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management) 

เว็บไซต์: www.smartservice.co.th
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
AP (Thailand) Public Company Limited
Primary Industries :
PROPERTY DEVELOPMENT
Number of Employee :
1500
Registration :
2,343,150,000
งาน หางาน สมัครงาน
AP (Thailand) Public Company Limited) was established in 1991 by Mr. Anuphong Assavabhokhin and Mr. Pichet Vipavasuphakorn to develop residential projects in Bangkok Metropolitan Area (BMA). In mid-2000, the company merged with PCM Public Company Limited (PCM) and has changed its name to "Asian Property Development Public Company Limited (APD)". Prior to the merger, PCM - precast concrete floor producer - was majority owned by Land and Houses (LH) and has been listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) since 22 September 1992. 

Since the merger between Asian Property and PCM in year 2000, Asian Property Development set a new company called PCM Construction Material Company Limited (PCMC), 100% owned, manufacturing precast concrete floors. Meanwhile, Asian Property Development Plc. has continued to develop many kinds of residential projects. 

In early-2004, Asian Property Development Plc. sold out PCMC to Pre-built Public Company Limited which is a contractor. Meanwhile, APD increased its stake in 
Pre-built Plc. from 19.8% to 64.73%. 

At this moment, AP (Thailand) Public Company Limited) develops and launches many types of residential projects - townhouses, Single Detached Houses and condominiums -under brands of Baan Klang Krung, Baan Klang Muang, The City and CitiSmart Condo. 

Townhouse projects in the past included Baan Butsakorn, Baan Pichada, Baan Monrada, Baan Rom Ngao Mai, Monvadee Park, Monvadee Green Park, 

Baan Klang Muang (Rama 9), Baan Klang Muang (Ladprao 71), Baan Klang Muang 
(Ratchada - Mengjai 1, 2 and 3), Baan Klang Muang (Mengjai - Ladprao 80), Baan Klang Muang (Rama 9 - Srinakarin), Baan Klang Muang (Ladprao - Chokchai 4), Baan Klang Muang (Ratchada - Ladprao 25) ,Baan Klang Muang (Ladprao - Yotinpattana), 

Baan Klang Krung (Sathorn - Yen arkat), Baan Klang Krung (British Town - Thonglor), 
Baan Klang Krung (Sathorn - Chan Road), Baan Klang Krung (Sathorn - North South Road), Baan Klang Krung
(Sathorn - Naratiwas). 

Single Detached House projects included Nunnalin (Pinklao), Baan Klang Krung (Rama 9), Place and Park, The City (Pinklao), The City (Pinklao - Rama 5) 

Condominium projects included Baan Sukhumvit 77, Patumwan Resort, CitiSmart Condo (Sukhumvit 18) 

APD's subsidiary Pre-built Plc., founded in 1995, was held by Mr. Viroj Charoentra, 
Asian Property Company Limited, and Quest Capital. This contractor company is well recognized by public and private clients and focuses on small to medium size construction. 

In 1997, Pre-built Plc. developed and utilized prefabrication technology called Pre-cast 
Concrete System from Australia for its construction in order to reduce the period of housing construction. At present, Pre-built Plc. has registered capital of 200 million Baht. 
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We are one of the best property developers with sustainable growth for all stakeholders by delivering quality products, site environment and services.

MISSION
 
“To be the most responsive creator for our customers”
 
VISION

By the year 2017, AP will be the most admired developer who inspired by the evolvement of behavior and lifestyle to create residential products, services and community that enhance customers’ living quality and satisfaction
 
CORE VALUES
 
1) COLLABORATION  l  - ร่วมสร้างสรรค์งานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) AGILE  l  - รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง
3) PASSIONATE  l  - ทำด้วยใจที่ทุ่มเท
4) CREATIVE  l  - ฉลาดคิด สร้างสรรค์ 
5) ADEPT  l  - รู้ลึก รู้จริง
6) PIONEER  l  - กล้าคิด กล้าทำ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
AP (Thailand) Public Company Limited
Address :
170/57 18th Floor, Ocean Tower 1, Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110
Telephone :
0-2261-2518
Fax :
0-2261-2921
Home Page :
Contact Person :
Khun Kessarin Inthakorn
Position :
Team Member
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง
ที่อยู่ : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-2518 ต่อ 636 / 266 (8.30 – 17.30 น.)
โทรสาร : 0-2261-2921
โฮมเพจ : http://www.apthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : ขาย , โครงการ , นิติบุคคล , อาคารชุด , บ้าน , ทาวน์โฮม , อสังหา , อสังหาริมทรัพย์ , ขายโครงการ , Real Estate , Property , Construction , ก่อสร้าง , คอนโด , หมู่บ้านจัดสรร , Project Sale , Project Selling , Project Planner , Project Management , Project Scheduler , ดูแลอาคาร , ห้องชุด , ห้องพัก , ที่อยู่อาศัย , บริหารสำนักงาน , บริหารทรัพย์สิน , บริหารอาคาร , นิติ , งานกฎหมาย , จัดการด้านสัญญา , ร่างสัญญา , นิติกรรมสัญญา , เอกสารทางกฎหมาย , ทำเอกสารสัญญา , โครงการบ้าน , Showroom , Showroom Sales , ขายเฟอร์นิเจอร์ , แสดงสินค้า , สถานที่แสดงสินค้า , ขายรถยนต์ , ขายสินค้า , ขายคอนโด , ขายอสังหาริมทรัพย์ , ขายบ้านประจำโครงการ , ขายบ้านจัดสรร , บ้านเดี่ยว , ทาวน์เฮาส์ , Townhome , Townhouse , พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , Property Development , Realty , บริหารจัดการนิติบุคคล , ดูแลทรัพย์สิน , จัดการอาคาร , Real Estate Management , หมู่บ้าน , บ้านจัดสรร , บริหารชุมชน , รับเรื่องร้องเรียน , Community Management , Community , Csr , บริหารโครงการ , บริหารงานอาคาร , ดูแลตึก , ฝ่ายอาคาร , บริหารจัดการ , Real-estate , ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย , ขายสินเชื่อ , บริหารทีมขาย , วงเงินสินเชื่อ , สินเชื่อส่วนบุคคล , สินเชื่อบ้าน , การตลาดอสังหาริมทรัพย์ , Real Estate Development , Property Management , อสังหาริมทัรพย์ , วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ , Property Valuation , Condo , Home Builder , Supply Contracts , Supplier , จัดทำใบสั่งซื้อ , ธุรการ , เอกสาร , ประสานงาน , Admin