หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Account Executive (B/M 0)

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
บริษัท ท็อปกัน จำกัด
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

We are currently looking for people to join JOBTOPGUN’s sales team

If you have passion for sales, at JOBTOPGUN we sell advertisement space for job vacancies for many companies with our customer as the personnel. This job will allow you to improve your expertise because the standard of work at JOBTOPGUN is considered to be on the same level or higher than elite multinational companies. Our working system can support you in all aspects, including tools, programs, and a good working team. You will have the opportunity to improve by leaps and bounds and the chance to success, with income in the top 1 in 5 bracket from your graduating class. Most importantly, this experience will be able to help nurture your entrepreneurial skills.

- Stable living with income unlike other Sales, with executive sales salary, which is more stable. Here, we don’t have commissions. Instead, we have executive incentives. This emphasizes raises based on performance, not up’s and down’s like in a commission structure.

- Extraordinary improvement, salary raise based on performance. You will have 4 opportunities to get a raise annually, all of which is based on your performance. Here, we look at the results. If you are good, you will be able to improve similar to our employees who experienced an increase in salary of 10-100% within a year.

Life at Topgun

- Good living means an excellent quality of life that is hard to find at other places. We enjoy life more than the average person, no matter in music, sports, travel, or other leisure activities. Topgun all 101 people love to play golf; 28 people scuba dive, 25 people sail, 38 people play violin, and 5 people play cello. In the past, no matter when we go visit one of the top 5 vineyards in the world in Bordeaux, watching a world class concert in Paris or Barcelona, or go to Maldives for a relaxing vacation, everything that the company does for its employees is an opportunity that is hard to find elsewhere. We have better quality of life than other places because our company has policies that we seriously implement, providing finance and opportunities.

- Good work, good money. Good work means work that challenges your abilities and capabilities fully. We have a coaching system that will further improve your skills and build professionalism in the level of a multinational company. Furthermore, we also teach you to think in an entrepreneurial capacity; one of the ways we achieve this is by having many quality seminars which will teach you to think and work like a highly successful entrepreneur. For example, we hosted seminars about Romance of the Three Kingdoms and 21 Ways Rich People Think. 1 year of experience with us is comparable to 2-3 years of experience at other places because you will get more opportunities. With experience comes greater skills and ability. Therefore, people here will improve fast and obtain salaries in the top 5 bracket of the graduating class. On the other hand, good income does not come with ease; you will have to be ready to work hard and work for results, not just working during work hours. Meanwhile, it is important to remember that work and life balance is essential.

- Good working environment have no politics involved. With a collection of good and smart people, the friendly environment gives great happiness. Everyone is ready to help and support each other and love each other. No matter in which direction our employees choose to pursue, there is always a way to keep in contact because of the strong friendship gained here.

คุณสมบัติ

Basic Requirement:

- Bachelor’s or Master’s Degree in any fields
- Drive for Sales or Marketing career
- Enjoy to work under high pressure
- Winner’s attitude
- Ambitious : Willing to work hard for achievement , Goal-oriented
- Ability to develop and build productive working relationship with customers.
- Good communication and interpersonal skill
- Must be Thai

Special Requirement:

- Do not have plan to study Master’s Degree day program within period of 2 years.
- GPA 2.7 and up

Salary:

- 20,000 - 27,000 Baht per month


*You can study the company recruitment privacy policy by click the link below

TOPGUN RECRUITMENT PRIVACY POLICY
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 27,000
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

 Good Heart"โชคดี" ที่ได้ทำงาน Top Gun 
 
Discover and Experience our way of: Making Things Happen, Work-Life Balance, Friendly Society
Topgun Co., Ltd. has been an innovative advertising company in Thailand since 1986. We are experienced in advertising business with many of unique advertising media such as Tuk Tuk Ad., Taxi Ad., A Team (a top-rated marketing task force). In 1997, we launched in Billboard Network business and we established “jobtopgun.com” in 2000, which now becomes No. 1 job website in Thailand. 

Our mission is to help professional employers find the best employees while, simultaneously, finding job seekers the best jobs. We are running  to expand job market to cover all over Thailand and moving forward to international market in order to support all jobseekers around the world.

  
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
TOPGUN Co., Ltd.
Primary Industries :
Media & Marketing Services, HR content Services & Recruitment Services.
Number of Employee :
120
Registration :
5,000,000 Baht
งาน หางาน สมัครงาน

     Top Gun is the most professional and top quality media and marketing services company in Thailand. We are totally committed to give our clients result-oriented marketing solutions which further enhance their competitive edges.

      Top Gun is the innovator and the pioneer of "Tuk Tuk Ad" With the largest fleet of over 4,500 Tuk Tuk's . Today Tuk Tuk Ad is recognized by all media professionals as the most effective and efficient medium which delivers the highest frequency at the lowest cost in Bangkok area. You may have come across some of the Ads. They all choose "Top Gun's Tuk Tuk Ad" to carry their advertising message.

      Top Gun also provides marketing services by our "A-Team" :The most professional action-oriented troubleshooters & marketeer. "A-Team" is Top Gun in-field, in-market force to carry out direct and distinctive promotional campaigns. Our caliber covers a wide spectrum of services to facilitate clients' need in executing their marketing activities. We Make The Dreams Of Marketing Experts Come True!

     During May 1997 we launched new billboard concept ; "TopGun's Billboard Network". It was the first time in Thailand that we had standard size of 4x8 m. Billboard, Silkscreen-printed.This allowed the creative work reached up to maximum production quality and meet international standard. The location was superb!. There were arrange the few best locations in towns.

      Now we own the Best Location nation-wide more 135 locations and plan to own it not less than 200 locations in next year.

      In January 2000 we launched www.jobtopgun.com which TOP GUN ' s lastest project . Jobtopgun.com began in January 2000 and was TOP GUN 's latest project. The website was built upon TOP GUN 's fifteen years of human resource experiences. Our mission is to help professional employers find the best employees while, simultaneously, providing job seekers the best jobs. This corresponds with Jobtopgun.com 's aim, which is to serve professional workers who are looking to fulfill their life' s potential. Jobtopgun's foundation is based on philosophy : good heart, work hard, enjoy life

       Jobtopgun.com is now recognized as a leader among professional job websites. We offer 6 unique and powerful job search engines as well as Super Resume, the world's best online resume format (Super Resume is the official resume of Thailand's five leading university job fairs). In addition, Jobtopgun.com is equipped with the Job Application Record to help job seekers keep track of their efforts in the job market and search for employment as efficiently as possible.

      In 2009, we established Super Networking. It is a new digital approach to reach your target through society network. Until now, we have more than 3.2 million jobseekers in our database, and we make use of this 3.2 million database by offering Network Advertising.

      In 2011, we launched Super Resume Competency Assessment, collaborating with Mahidol University. It make you able to know the degree of your 101 competencies and use it for self-development. After that, Super Competency and Job Check-up, and Super Resume Prediction are launched. With these functions, we help you analyse yourself. So, you are confident to set your own career path.

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

Company Vision

In the year 2008, Top Gun will be a multinational public company and a dream company for professional executive to join in.

We will break through our current limitation to growth and are looking for huge business opportunities in the coming future.

We will maintain and strength our leadership in the Thailand Outdoor Media and are recognized by Advertising Agencies, Media Houses and Marketing companies as a company that provide professional best quality of works and services. Top Gun will monopolize Tuk Tuk Ad., be a leader in Billboard network. Develop substitute ad. For Song Theaw Ad. Top Gun will also be a leader in e-advertising and e-research in Thailand.

In HR content business, Top Gun is recognized from HR Executives and Job Seekers as a world class leader especially in Recruitment and Training.

We will be the only number one job web site and we will be a new leader of recruitment agency in Thailand.


Company Mission

To maximize top line and bottom line of current core business while speed up HR solutions business and improving our professionalism up to the standard of public company. We will also expand our business into international challenge and support our employees’ work/life balance.

To innovate and improve the impact of Thailand outdoor advertising media.
To innovate new Big Size Tuk Tuk Ad. and new Tuk Tuk Ad. Light Box.
To maintain our owned best locations and acquire more for strategic location while establish partnership in key provinces.
To develop new advertising medium for up-country.
To develop new e-advertising from our super resume data base.
To utilize our database in e-research business.

To innovate/improve the effectiveness/result of recruitment and training in world environment. Majority of job seekers users Super Resume for applying jobs and HR Executives use Super Resume for reading and screening candidates. HR Executive also use Strength and Hobbies in the Super Resume in developing and training employee.
Jobtopgun is the best web site that offer true opportunity for job seekers and recruiter in Thailand.
Jobtopgun Recruitment Agency is always the first company that Recruiters can count on in putting the right man on the right jobs within the shortest period.


Company Value

More competitive, meet international challenge, always thinks world is our bench mark.
Inspiring, Innovative and always thinks outside the box.
Professional, able to commit, clean, can do, team work, leadership.
Customer satisfaction
Expert in every of our business
Employee work/life balance; Good Hearted, Work Hard(devoted), Struggle to enjoy life.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

TOP GUN believes that HRD will become more and more important facter of the key to success especially in our changing "IT Globalization Decade". In order to achieve the "Continuity" of company development which is the key success of HRD, we need to strengthen our HRD to the best. Therefore, we will maximize job satisfaction for employees and at the same time, improve the efficiency, productivity, and profitability of organization.

     As realizing that the employee is the most important resource, our company have many beneficial development programs for our people.

Recreation

Health Club

   To supports the employee to have good health by paying the member per month fee at 30-50%.

Monthly Sport

   To build a good health and a good relationship among our employee, our company holds a monthly sports at a free of charge such as Table-Tennis, Bowling and Badminton.

Monthly Party

   To promote a good relationship and inter-communication, is every department will hold a monthly party at a free of charge by rotating. The host will responsible for preparing the delicious food that is well known.

Leisure

   To create a good life style and social activities, many leisure programs are set upsuch as "Bird Watching", "Star Watching", "Sailing" and "Diving"

Music

   As being a member of Bangkok Symphony Orchestra, our company encourages the employee to join both the international and the domestic concerts by partly supporting the expense. 
   Our company encourages the employee to play the musical instruments such as piano, violin and guitar to create good quality of life by quality of life by giving the information of instrutors or teaching by the insider.

Golf

   As golf is a management sport, our company encourages all employees to play a golf by parly supporing the training expense, the green fee and installment plan to acquire golf equipment. 

 New Year Party

   Our company sets an outside New Year Party every year in the different concepts the party may be hold in both Bangkok and the up-country.

 Yearly Trip

   To encourage the employee morals, our company provides a yearly trip by total expense supporting.

 

 

Training & Development

 

Seminar

Individual Development Program
Our company has a special development program for each individual by analyzing his/her in every year. 
 **** Strength, Weakness, Opportunity, Threat****

 

Internal Seminar 

 Sam Kok 
 -To develop leadership.
 -To Brain storm employee thinking. 
 -To discuss the general management strategies to develop employee strategic thinking.

 Chinese Chess , Ko
 -To practice the art of strategic thinking ' our company provides a training course and holds a competition among the employee.

Tennis
 -To improve the employee have more competitiveness thinking.
In - house Training
 -To improve key skills which the employee must have in working such as Presentation , Negotiation , Time Management , Coacing , etc.

 

Health Insurance

 

 

 

 

 

 

 

Apart from social security scheme, Bangkok Insurance's group health insurance coverage is also provided to our employees as follows.

 

 

Baht

1. Out-Patient Care 
Clinical Call, Maximum 31 calls per person/year

1,000

 

2. In-Patient Care

 


Daily Room and Board Expenses, maximum 30 days per disability

1,500

I.C.U. per day

2,000

Miscellaneous Expenses

20,000

Physician’s Fee per disability per day (maximum 30 days)

500

In-hospital Doctor’s Visit, 1 visit per day, maximum 31 days per disability

1,000

Emergency OPD Treatment (accident)

3,000

Specialist’s Consultation Fee

1,500

Surgical Expenses (Follow to the table)

20,000

 

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
TOPGUN Co., Ltd.
Address :
172/2 Soi Panichkul, Sukhumvit 71, Phra Kanong Nua, Vadhana, Bangkok 10110
Telephone :
0-2711-1685
Fax :
0-2711-1038
Contact Person :
Khun Weeraphat
Position :
HR Supervisor
ที่อยู่ : 172/2 Soi Panichkul (Pridi Banomyong 20), Sukhumvit 71 Rd 10100
โทรศัพท์ : 0-2711-1685
โทรสาร : 0-2711-1038
โฮมเพจ : http://www.topgunthailand.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ท็อปกัน จำกัด