หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Accountant

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
กรุงเทพมหานคร
30/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Duties & Responsibilities

1. Compute taxes owed or overpaid using computer software to complete entries on forms, following tax form instructions and tax tables

2. Prepare bookkeeping entries for individuals or corporations

3. Prepare simple to complex tax returns for individuals or corporations

4. Use all appropriate adjustments, deductions, and credits to keep clients’ taxes to a minimum.

5. Communicate with Client Service Managers/Senior Lawyers to obtain additional information from clients on taxable income and deductible expenses and allowances

6. Review financial records such as income statements and documentation of expenditures in order to determine forms needed to prepare tax returns

7. Furnish the client with sufficient information and advice in order to ensure correct tax form completion

8. Consult current tax law handbooks or bulletins in order to determine procedures for preparation of returns

9. Check data input or verify totals on forms prepared by others to detect errors in arithmetic, data entry, or procedures.


คุณสมบัติ

Job Requirements:

1. Bachelor’s degree or greater in accounting (concentration in taxation is a plus)

2. 3 - 5 Years of experience in bookkeeping and/or general accountancy 

3. Proficiency in reading, writing, and speaking English (TOEIC 750+)

4. Detail oriented

5. Excellent team building and communication skills

6. High personal responsibility

7. Self-motivated

8. Flexibility in schedule (starting early in the mornings in order to communicate with North American staff)

9. Committed to a long-term position

10. Audit is a plus

* Salary will be determined based on experience, skill level,and qualifications  (50K up)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • Medical insurance
  • ประกันชีวิต
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
International Tax Counsel Ltd. represents the cutting edge in providing tax related legal and accounting services to internatinal clients.
  • Worldwide staff provide essential legal, accounting, and customer relations services to clients
  • Excellence equals high demand; therefore, we are highly selective and accept clients by referral only
  • Unlike many larger companies, ITCL had an open, flat organizational structure which provides rewarding challenges and responsibilities to all our staff
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Manager
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ชั้น 39 ห้องเลขที่ 3910 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / 94/45 The Next 3.2 Floor 6-7th ,Chiang Mai – Maejo Rd., Faham, Maung, Chiang Mai 50000
โทรศัพท์ : -
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด