หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Accounting Officer (ปทุมธานี)

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
ด่วนมาก!

เกษตรกรรม/ป่าไม้ , อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย , การผลิต
ปทุมธานี
15/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• Prepare correct accounting transaction.(Journal Voucher, Receipt Voucher)
• Support to accounting manager for contact with Revenue department and external auditor.
• Updating new accounting standards and new tax ruling releases
• Prepare of reconciliation, break down of account
• Support accounting manager for analyses accounting various

• Financial statement analysis

• Others assignment


คุณสมบัติ

• Degree Bachelor, Majoring in Accounting. 
• Minimum 2 years experience
• Good command of English
• Experience in SAP, GAAP, tax law is a plus.
• Strong analytical problem-solving, accuracy, communication and interpersonal skill
• Computer literate. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 8 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Accommodation for staff
 • Bonus
 • Cable TV
 • Fitness room
 • Group insurance.
 • Job rotation.
 • Medical care allowance.
 • Post graduate study program for potential staff.
 • Social fund
 • The company provide both in houses and outside training programs for our employees.
 • Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
SMS Group is the global leader of modified tapioca starch manufacturing at 400,000 tons annual capacity. We are a leading provider of specialty modified tapioca starches for food industry, paper industry, adhesive industry, textile industry and constructions industry.

SMS Group has three modified starch manufacturing facilities located in three provinces.

• Siam Modified Starch Co.,Ltd. In Pathum Thani and Buriram
• Siam Quality Starch Co.,Ltd. In Chaiyaphum

SMS Group prides itself on innovation and works with major customers to provide solutions and cost
Optimization. As our dedication and long experience in modified starch industry, we are proud to serve global industry with SMS innovative products together with knowledge support.

Our products are widely used in many industrial applications

• Food application
• Paper application
• Adhesive application
• Textile application
• Construction application

We are looking for people to become part of our hard-working management team. We offer a competitive salary, commensurate with the qualifications and experience of each candidate, along with ample opportunity for advancement within the company. Candidates selected will be remunerated with a wide range of fringe benefits. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Wittaya ต่อ 1390, Khun Kuludee ต่อ 1301, Khun Piyanuch ต่อ 1304
ที่อยู่ : 38/6 Moo 11, Pathumtani-Ladlumkaew Rd., T.Koobangluang, A.Ladlumkaew, Pathumtani 12140
โทรศัพท์ : 0-2598-1123-9
โทรสาร : 0-2598-1130
โฮมเพจ : http://www.smscor.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
คีย์เวิร์ด : วิเคราะห์ต้นทุน , costing , บัญชีต้นทุน , Tax , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , Accounts Receivable , บัญชีซื้อ , วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ , วิเคราะห์งบประมาณ , บัญชีสต็อก , Accounts Receivables , Accounts Payable , ทำบัญชี , Cost , ต้นทุน , บัญชีด้านจ่าย , บัญชีขาย , บัญชีด้านรับ , บัญชีรายจ่าย , วิเคราะห์งบการเงิน , สาขาบัญชี , Accounting , บัญชีลูกหนี้ , Sap , Income Tax , เก็บภาษี , Invoices Transaction , Account Receivables , การผลิต , Production , Production Planning , Gmp , Haccp , Mm , Fi , Co , Sap Functional , Sap Support , ตรวจสอบบัญชี , Audit , Vat , Billing , ตรวจสอบภาษี , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , Internal Audit , Audit Plan , Audit Program , Ar , Receivable , Pivot , V-lookup , Express , ออกใบแจ้งหนี้ , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภพ.20 , บัญชีเจ้าหนี้ , Fi , co , As , 400 , Erp , Sap Fi , co , Abap , Sap Co , Sap Fi , Sap Project , P , l , A , p , Capex , Cash Flow , Oracle , Sql , Visual Basic , Unix , linux , Mysql , Price List , วางแผนต้นทุน , Cost Planning , Acquisition Costs , Target Costing , คำนวนต้นทุน , บริหารต้นทุน , Corporate Account , Iso , รายจ่าย , รายรับ , ภาษี , รายรับรายจ่าย , รายงานการเงิน , Financial Report , ประเมินราคา , Construction Estimating , Construction Cost , Estimate , Quantity Surveying , ประมาณราคา , Wms , Iso 9001 , รับรองคุณภาพ , Iso18000 , Withholding Tax , Tax Accounting , Tax Advise , Tax Consult , Tax Finance , Taxation , บัญชีแยกประเภท , ค่าใช้จ่าย , ภาษีอากร , Cpd Licence , เร่งรัดหนี้สิน , วางบิล , ทำใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , โปรแกรมบัญชี , Accounting System , Accounting Software , Accounting Information System , Ax , Withholding , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ปิดงบการเงิน , บริหารงานบัญชี , ควบคุมบัญชี , ยื่นภาษี , Cost Reduction , Cost Structure , วางแผนจัดซื้อ , ควบคุมการจัดซื้อ , Microsoft Excel , Countif , Pivot Table , Vlookup , วิเคราะห์ข้อมูล , ระบบบัญชี , Peak , Module , Tax Invoice , Cash Control , Finance & Accounting , Finance And Accounting , บัญชีและการเงิน , การบัญชีภาษี , การเงินภาษี , Gl , Tax Audit , ภงด. , ภ.ง.ด. , Pp , Sd , Hcm , Sap Consult , Acc , การเงิน , งานบัญชี , Finance , วิเคราะห์การเงิน , วิเคราะห์การลงทุน , Dcs , Plc , Dcs Hardware , Distributed Control System , Mis , Quantitative , Market Research , Qualitative Research , Cost Estimator , Estimating , It Solutions , System Design , Abaper , Asp.net , ตามหนี้ , Debt , ติดตามหนี้ , ติดตามทวงหนี้ , ทวงหนี้ , สินเชื่อ , Debt Collection , Intensive Debt , Npl , เจรจาประนอมหนี้ , แจ้งยอดค้างชำระ , ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ , Business Plus , Payroll , Pos , Mrp , Retail Management , โปรแกรมเงินเดือน , กฎหมายภาษี , Tax Law , Financial Analysis , Corporate Accounting , บัญชีภาษี , Nav , Dynamics Nav , Navision , Financial Management , Enterprise , Supply Chain , ควบคุมต้นการผลิต , วางแผนการผลิต , Service Management , Finance&accounting , การเงินและการบัญชี , บัญชี , Accounting&finance , Financial Strategy , ควบคุมการเงิน , บัญชีการเงิน , Financial , Corporate Income Tax , Transfer Pricing , Indirect Tax , Financial And Accounting , การเงินและบัญชี , ควบคุมงบประมาณ , บริหารการรับจ่ายเงิน , Corporate Finance , Financial Planning , บริหารการเงิน , Financial Control , Express Program , Ifrs9 , Budget Management , งบประมาณ , วางแผนการเงิน , Perform Financial , Costing And Budget Planning , Tms , Boi , Gps Tracking , Export Tracking , Wms And Tms , Unicorn , ควบคุมการขนส่ง , Accounting Information Systems , บัญชีสินค้าคงคลัง , ตรวจสอบสินค้า , สินค้าคงคลัง , Pnd3 , Pp30 , การออกบิล , ปิดงบ , ทำรายงาน , ปรับปรุงบัญชี , Corporate Tax , Refund Tax , Erp Application , Win Speed , บัญชีทั่วไป , Prosoft Winspeed , Business Application , Web Application , As400 , Cobol , Frontend , Backend , Accounting Systems , Sun System , Cash , Gaap , Ifrs , ภงด.3 , ภงด.53 , Formula , Business Flow , Er Diagram , Business Improvement , Driagram , Organization , Sap Module , Module Sap , Sap Sd , Network , Server , Pc System , Software , Windows Security , Lan , Wan , Systems Applications , Data Processing , Enterprise Resource Planing , Sap Implementation , Cognos , Sap Consulting , ตรวจสอบงบการเงิน , Consol , Budget , Hyperion , Mrp System , Supply Planning , Supply Chain Planning , Material Resource Planning , Manufacturing Resource Planning , บริหารบัญชี , Book Keeping , การทำบัญชี , การจัดทำบัญชี , การลงบัญชี , Sap Basis , Account Program , Bw , Bi , bw , Etl , Datawarehouse , Data Modeling , Php , Python , Bw , sem , Fico , Crm , Accounting Firm , Cpiat , Cia , Cisa , Isaca , Hr Management , Hcm Application , Cloud , Onpremise , Hr Workflow , Logistic Planning , Transportation Planning , Inventory Management , Demand Planning , Supply Chain Management , วางแผนการขนส่ง , Cpi