กลับ
บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Bi Developer

บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
25/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
5 - 7 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 60,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Developer and System Analyst experience of ‘IBM CognosBI’ / ‘IBM Cognos Analytic’ software (BI Reporting application).
If It’s hard for specific experience of ‘IBM CognosBI’ or ‘IBM Cognos Analytic’.

  • Creating, enhancing and maintaining Framework Manager models to support business requirements
  • Working with business users to design and develop Cognos BI 10.1 reports using Report Studio with data drill-down and slice-and-dice options
  • Develop and implement test plans to ensure successful delivery of a project

คุณสมบัติ

- At least 5 years of experience BI or Data analytic.

- Bachelor Degree or higher Computer related fields

- Location : BAY HQ Rama3

SKill :IBM Cognos, BI Reporting software like ‘SAP Business Object’ , ‘Microsoft SQL SRSS’, ‘Tibco Jaspersoft’


สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่
32/37 Sino Thai Tower, 15th Floor Zone A, Sukhumvit 21 Road (Soi Asoke), Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์
0-2661-7171-5,0-2661-7171-16
เว็ปไซต์
บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อินฟินิท คอมพิวติ้ง ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.

 Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.
 provides IT development services and solutions with headquartered in Cedar Rapids, Iowa, a global solutions and service provider focused on meeting and exceeding the goals and expectations of our customers.

Now we are expanding our company and we need qualified people to join us as position below.
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google