หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

System Analyst , Business Analyst

System Analyst , Business Analyst
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-เก็บ Requirement ศึกษาทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้บริหาร

-ออกแบบและจัดทำ System Requirement Specification และ Change Requirement Specification เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ และส่งมอบให้ส่วนงานพัฒนาโปรแกรม

-วางแผนงานการสอบระบบ (UAT) และควบคุมการทดสอบระบบจากส่วนงานต่างๆ

- Test Database / ควบคุมการเขียนโปรแกรม

- จัดทำเมนู และ หน้าจอ

-จัดทำคู่มือระบบสำหรับผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ

-มีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตั้งระบบ

-ศึกษาเทคโนโลยีแนวใหม่ และประเมินความเป็นไปได้ในเชิงระบบ เพื่อนำมาออกแบบหรือปรับปรุงระบบขององค์กร

-งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศชายหรือหญิง 
• วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมฯ, สถิติคอมพิวเตอร์
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงาน 7 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงานด้านประกันภัยหรือธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เรื่อง .Net ,Web Platform, Mobile Platform, SAP
• มีทักษะในการเขียน Web Application และ Mobile Application หรือเทคโนโลยีอื่นที่ทันสมัย
• มีความรู้เทคโนโลยีแนวใหม่มาใช้เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
• ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เป็นคนที่มองปัญหาเป็นเรื่องท่าทาย
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ระบบงานด้านประกันภัยหรือธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
Bangkok Union Insurance Co., Ltd. was established on February 5, 1929 with an objective to be the first Thailand’s provider of fire insurance. With strong business commitment and trust from clients, Bangkok Union Insurance’s insurance premium growth has increased by 5.83 per cent. Its operational standard is certified by the ISO 9002 which was granted by RWTUV on February 17. In addition, to enhance its competitiveness, the company has focused on research and development for manufacturing new products and developing existing products according to clients’ demand. We are looking for smart people to join our growth business. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)