กลับ
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Business Development Division Manager

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บันเทิง/สื่อ
19/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(Explore and seek the new business opportunities)

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บริหาร
(Conduct Feasibility study, investment proposal evaluation, and due diligence for new business)

• จัดเตรียม และวิเคาระห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
(Prepare investment proposal and analysis of related section to committee and BOD)

• จัดทำแผนธุรกิจรวมถึงจัดทำขั้นตอนสำหรับการประกอบธรุกิจใหม่
(Structure solution and process for new business)

• ประสานงาน จัดเตรียมโครงการเพื่อนำเสนอ และติดต่อเจรจาจนโครงการประสบความสำเร็จ
(Mange deal/projects/initiatives)

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)

• มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Corporate Business Development หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3-5 ปี
(At least 3-5 years experience in Corporate Business Development or relevant fields.)

• มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
(Strong Analytical skills in the feasibility analysis.)

• มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์และวางแผนงบการเงิน การควบรวมกิจการ และการวางแผนการลงทุน
(Experience in financial modeling, merger & acquisition, investment transactions.)

• สามารถในการนำเสนอแนวทางและโอกาสในการลงทุนใหม่ๆให้กับผู้บริหารฯ
(Conceptual thinking and presentation skill with ability to formulate ideas into business opportunities.)

• มีทักษะในการจัดทำโครงการและการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี
(Strong project management and problem-solving skills.)

• สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
(Can work under pressure and willing to learn new things.)สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องดื่มสวัสดิการเพื่อพนักงานเมพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่
99/27 หมู่ที่ 4 อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
0-2962-1698, 084-090-3148 Fax 0-2962-1699
เว็ปไซต์
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
เราคือสตาร์ทอัปที่กำลังจะก้าวข้ามความเป็นสตาร์ทอัปเมพ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ภายใต้สังกัด COL ให้บริการ Digital Content ในรูปแบบการอ่าน e-book อันดับ 1 ของสยามประเทศ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น meb e-book โดยมีการเติบโตแบบฉุดไม่อยู่มาตลอด 5 ปี และเป็น App ของคนไทยที่มียอดขาย (top grossing) สูงสุดใน Apple App store และ Google Play Store ประเทศไทย*และหากคุณจะยังไม่รู้จักเราก็คงไม่แปลก เพราะเราเร้นกายอยู่ในเงามืดมานาน และกำลังหาคนมาช่วยกันทำให้ชื่อของบริษัทกระฉ่อนเสียที คนนั้นก็คือคุณที่เรากำลังตามหาอยู่ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google