หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Business Development ( Sales IT - สุราษฎร์ธานี)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ภูเก็ตและภาคใต้
15/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบการขายสินค้าIT และยอดขายสินค้าในกลุ่ม IT Commercial.

• ดูแลกลุ่มลูกค้าSI ขนาดกลาง, ใหญ่ และสามารถผลักดันการขายต่อ End user ได้

• ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

• เน้นการขายงาน Project Base ในกลุ่มสินค้า Commercial

• ดูแลพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง


คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 24 - 38 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในงาน Sales Solution, Sales IT, Project Sales หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ และดูแลการขายสินค้ากลุ่ม SI ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

• มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT Commercial เป็นอย่างดี หรือหากเคยติดต่อ มี Relation จนถึงระดับ End User หรือกลุ่ม Government จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีรถยนต์ส่วนตัว

• เป็นคนในเขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 6 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด