หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

CFO / Chief Financial Officer (Manufacturing) 120 - 150 K

CFO / Chief Financial Officer (Manufacturing) 120 - 150 K
บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ส่วนงานการเงิน

1. วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ

2. นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

3. วิเคราะห์แผนลงทุน ในความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการในอนาคตของกิจการและ วิเคราะห์ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ

4. จัดทำและนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร

5. วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ อุตสาหกรรมเดียวกันได้

• ส่วนงานบัญชี และการวางแผนภาษี

1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางบัญชีและการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ และการบันทึกบัญชี

3. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

4. วางแผนทางด้านภาษี ควบคุม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีเพื่อส่งหน่วยงานราชการ

• ส่วนงานบัญชีต้นทุน

1. วางระบบงานบัญชีต้นทุนและควบคุมระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. กำหนดโครงสร้างวิธีคิดต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริง

3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพงานด้านต่างๆของกระบวนการผลิต
คุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง อายุ 35 - 40 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO ในอุตสหกรรมการผลิต อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง สุขุมรอบคอบ
  • หากมีใบอนุญาต CPA และ CFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายสมุนไพรในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เช่น G'nite, Night Night, Ener-G Shot, สมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม ถั่งเช่า โสม ใบแปะก๊วย ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ "แฮนดี้เฮิร์บ" "แฮนดี้เฮลท์" และ ช่อเขียวมะกอก

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมานานกว่า 21 ปี และมุ่งมั่นพัฒนากิจการ คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

          เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถ ความมุ่งมั่น มองหาโอกาส ชอบท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกับเรา ขอแค่มีไฟ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ และต้องการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ในอุตสาหกรรมสมุนไพรที่ทันสมัย 
ชื่อผู้ติดต่อ : มณีรัตน์
ที่อยู่ : 29/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2147-5128-32
โทรสาร : 0-2147-5135
โฮมเพจ : http://www.sandm.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด