หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Claims Officer

บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

การคมนาคมขนส่ง
กทม. (บางรัก)
17/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.สำรวจและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในทุกกรณีทั้งทางเรือ อากาศ หัวลาก และ กรณีอื่นๆ ของทางบริษัทฯ 

2.ดูแลและตรวจสอบความคุ้มครองเบื้องต้น และสิทธิพิเศษของลูกค้า

3.ประสานงานและรายงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเรื่องค่าสินไหม หรือ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

4.เจรจาต่อรองเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5.แจ้งผลตอบรับเป็นรายงานให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม

6.ทำรายงานการเคลมต่อหัวหน้างานเพื่อหาแผนป้องกันเชิงรุกในอนาคตต่อไป

7.ดูแลเรื่องสัญญาและข้อตกลงทางกฎหมายต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และ ผู้เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุระหว่าง 26-40 ปี

- จบปริญญาตรี นิติศาตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง,มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างประนีประนอม

- มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง

- มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

- สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ,มีรถยนต์ส่วนตัว

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
Apex Maritime Thailand was established in 2005, with its headquarter located in the United States as an experienced service provider of over three decades. Apex Maritime provides both air and ocean freight services. The Company specialized in transportation services in the United States, Europe, China, and other regions around the globe, while providing customs and trucking service both in Thailand and the United States. After merging with Kerry Logistics Network in 2018, the Company has since operated as Kerry-Apex.
 
Apex Maritime ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 30 ปี Apex Maritime ดำเนินธุรกิจเกี่ยวด้านการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศตั้งแต่ปี และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการขนส่งในแถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร บริการรถบรรทุกหัวลากทั้งในประเทศและสหรัฐอเมริกา ภายหลังควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท Kerry Logistics Network ในปี 2018 และให้บริการในชื่อ Kerry-Apex จนถึงปัจจุบัน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Khemmanath
ที่อยู่ : 163 Thai Samut Building, 10th Fl., Surawongse Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-9888 ต่อ 603
โทรสาร : 0-2233-8817-8
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เคอรี่-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด