หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

Content Writer

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ทรัพยากรบุคคล , ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ปทุมวัน)
16/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Write clear, attractive copy and contents with a professional voice
 • Generate topic ideas for corporate and occasionally lifestyle (health) articles and contents
 • Conduct research on industry-related topics, combining verified sources of information to use in the written articles (e.g. interviews, online articles, and studies)
 • Submit drafts to relevant Business Units for further input and approval
 • Coordinate with the design and multimedia teams to illustrate articles
 • Adapt articles into shorter contents to be published on Social Media and other suitable channels
 • Prepare final drafts on Content Management Systems for publication
 • Use SEO principles to maximize copy’s reach
 • Ensure consistency in all touch points, including fonts, style, tone & manner
 • Oversee and manage the website blogคุณสมบัติ
 • Bachelor Degree in Marketing, Journalism, English, or related field
 • At least 3 years experiences in content writer or or similar roles
 • Proven past experience in Copy Writing, Content Writing, or similar roles
 • Knowledge of online content strategy and creation
 • Excellent writing, editing, and proofreading skills in Thai and English
 • Experienced and comfortable in conducting research from multiple sources
 • Has experience with Content Management Systems
 • Have creativity and able to set and meet deadlines
 • Good command in English and computer literacy
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Birthday gift
 • Free shuttle bus
 • Medical Examination
 • Provident Fund
 • Welfare for housing
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Humanica Public Co.,Ltd.
Humanica Public Company Limited is an independent provider of business process outsourcing and system implementation. The company was incorporated in July 2003 with issued and paid-up share capital of Baht 340 million. Our mission is to help our clients focus on their core competencies by outsourcing their non-core business processes to us. Our services are technology-driven and process-focused. We serve our clients at a reasonable price and in a professional and friendly manner. Business process outsourcing allows an organization to concentrate management time on its core business processes. By concentrating on what it does best, executive management can focus on returning shareholder value. Non-core, key support business processes are entrusted to an outsource partner.
Now, Humanica Public Company Limited established and has the head office at No.2, Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok, 10330 (Thailand) with more than 290 professional full-time employees across several professional field of services.
Humanica Public Company Limited provides a full range of human resource management services from payroll outsourcing to HR intelligence and talent management. Humanica Public Company Limited has been offering its expertise and consultation services to various industries since 2003. We are proud to have worked with local and international clients in both domestic and global markets. Our team comprises of industry experts and professionals with HR consulting background as well as technical and business background, who serve as the backbone of Humanica Public Company Limited’s success. Our team also holds extensive experiencein quality and project management, perform root cause analysis, facilitating discussions, workshops and structured interviews at both the senior management level and at the staff level and conduct action planning to address employee engagement gaps.
We are also the number one SAP B1 reseller in Thailand. Our team has extensive experiences in implementing ERP solutions for many years. With our practical approach drawn from ERP experts, we help you to implement the ERP project to serve your business requirements on time and cost effective. Furthermore, we have a Performance Management team that can help you to implement the business intelligence capability. Our PMS experts can help you to design, develop, and deliver the business intelligence system to enhance your ability to manage performance effectively.

Humanica Background
In response to the increase in public concern on the independence of auditors, PricewaterhouseCoopers Thailand (operating under PricewaterhouseCoopers Risk Management Services Limited) has reached a decision to discontinue those business units that provide services relating to software design/implementation, IT and business process outsourcing. In that connection, Khun Soontorn Dentham, the Managing Director / lead partner of PriceWaterHouseCoopers Risk Management Services Limited at that time, has decided to set up a separate legal entity, Humanica Public Company Limited, to carry on those businesses. As the result, the service team, including necessary operating assets and intellectual properties, were transferred to Humanica Public Company Limited.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Oracha
ที่อยู่ : No. 2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2636-6999 Ext. 1393
โทรสาร : 0-2092-9202
โฮมเพจ : http://www.humanica.com