หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Corporate Communication Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เครื่องจักร , การผลิต
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ศึกษา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมเหล็ก
• ติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทจากสื่อต่าง ๆ ภายนอกบริษัท เพื่อนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
• จัดทำข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัท เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• รวบรวมข้อมูล และมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร ร่วมกับคณะทำงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

คุณสมบัติ

• อายุ 21 - 28 ปี

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้ Digital Content การใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, YouTube, Line@, Website

• มีความละเอียดรอบคอบในด้านงานเอกสาร ข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน Digital Media

• มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 4 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
CAREERS: https://www.tmtsteel.co.th/th/#CONTACT

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED is one of the most successful steel manufacturing and service providing company. Established in Thailand over 30 years with annual sales volume of over 10,000 million Baht, TMT provides made-to-order quality steel products throughout the country and focusing on customer satisfaction and long-term relationship. Due to its rapid expansion, TMT is inviting high caliber candidates to join our dynamic team in the following positions: 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 179 Bangkok City Tower 22th Floor, South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2685-4000
โทรสาร : 035-272-448
โฮมเพจ : http://www.tmtsteel.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)