หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Creative Content (Eleader & Agency)

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กรุงเทพและปริมณฑล
17/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแนวทางการสร้างเนื้อหา และปฏิทินด้านเนื้อหา (Content Calendar) ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย
 • ค้นคว้าข้อมูล เพื่อสร้างบทความที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านเนื้อหาของลูกค้า
 • สร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้า หมาย
 • วิเคราะห์ ติดตามผล ปรับปรุงเนื้อหา หลังจากนำเสนอเนื้อหาไปยังช่องทางต่างๆ ของลูกค้า
 • ทำงานประสานกับ Creative และ Graphic Designer เพื่อนำเสนอรูปแบบของ
 • เนื้อหาให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายคุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์หรือทีเกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน IT หรือ Business / Marketing
 • มีทักษะด้านการเขียน Content ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้ง Long Form, Short Form, Copywrite หรือ Video Script
 • มีความรู้ด้าน SEO และการวัดผลการทำ Content ใช้เครื่องมือ Google Analytics, Facebook Insights ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวางแผนการทำเนื้อหา (Content Plan) หา Audience Insight ได้
 • ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตามหลัก สะกดถูก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อย่างน้อยต้องอ่าน และแปลออกมาได้ถูกต้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน Content อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ชอบค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆ เป็นนักเสพ Content ชอบเล่าเรื่อง (Story Teller)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบใช้ความคิด ทดลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ชอบตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัวอยู่เสมอ ชอบถก (Discuss) ออกความคิดเห็น
 • มีใจรักที่จะเรียนรู้และทำสิ่งใหม่ๆ เสมอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มี Blog, Fan Page หรือช่อง Youtube ของตัวเอง / ซื้อ Online Advertising เป็น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจส่ง resume และ portfolio มาที่ Kochaporns@arip.co.th 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กยศ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ของเยีี่ยมคลอด
 • ของเยี่ยมไข้
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ตรวจสุขภาพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (Content Provider) ด้านธุรกิจ การตลาด ไอที IT (Information Technology) และไอชีที ICT (Consumer Electronics) ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากที่สุด โดยการผสมผสานสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา รวมทั้งสื่อดิจิตอลและสื่ออื่น โดยใช้เนื้อหาต่างๆ (Content) ที่บริษัทฯ มีอยู่ไปใช้เพิ่มศักยภาพและขยายธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ตามประเภทธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้
 
ธุรกิจคอนเทนต์และสื่อ (Content & Media)
- Business+, Business+ Top 1000 Companies, Business+ Universities , Business+ Top
Insurance ,COMTODAY , ELEADER

ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้า (Event Management)
- งานแสดงสินค้าไอซีที ภายใต้ชื่องาน “COMMART” ปัจจุบันมีการจัดงาน 3 ครั้งต่อปี
- รับจัดการและบริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ ตั้งแต่เสนอแนวคิด รูปแบบงาน จัดหาสถานที่ จัดหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ บริหารงานจนสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล

ธุรกิจการให้บริการดิจิทัล (Digital Service)
- ธุรกิจการให้บริการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
- ธุรกิจแพลตฟอร์มชั้นหนังสือมัลติมีเดีย (Multimedia Bookshelf)
- ธุรกิจการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Education)
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-3400 ต่อ 1215-1216
โทรสาร : 0-2641-2331
โฮมเพจ : http://www.aripplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)