กลับ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Customer Experience Manager (Central Ayutthaya)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

22/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
8 - 10 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Evaluate and understand customers’ behaviors, including tenants, to create the best experience as possible when using our facilities
 • Evaluate and ensure the most convenient access to all shoppers, on foot, public transportation, motorcycle, and car.
 • Work collaboratively with outsource contractor and maintain professional working relationships with tenants, valued customer, and related parties
 • Coordinate with related functions to create mutual understanding of expectations, processes, standards, and solutions in operations
 • Maintain a high standard of customer service quality in all aspects to create the best customer journey as possible
 • Ensure all asset area are not only cleanliness but also hygienic to met all stakeholder standard & expectation with subcontract management effectively
 • Handle complaints effectively and recover shopper experience

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • 10+ years of relevant professional working experience
 • Data-driven with strong logical thinking skills
 • Customer service oriented is a must
 • Direct experience in the customer service team management, outsource management, and complaint management
 • Direct experience in designing, managing, and improving customer experience strategy
 • Previous experience or understanding of the operational perspective of property management
 • Good communication and interpersonal skills

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษา
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสประจำปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
10th Fl., The Offices at CentralWorld, 999/9, Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment & Selection Center
โทรศัพท์
0-2667-5555 ต่อ 1704-1709 Fax 0-2667-5591
เว็ปไซต์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Central Pattana Public Company Limited is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position : 
รีวิวที่น่าสนใจ
dream3

ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
30/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
30/08/2019
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google