หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Design and Development Engineer

วิศวกรออกแบบและพัฒนา
ด่วนมาก!
บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.พัฒนาและออกแบบชุดสายไฟสำหรับรถยนต์

2.พัฒนาและออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น Protector , Meter , Connector , Terminal

3.แก้ไขปัญหาและประสานกับบริษัทลูกค้า , โรงงานภายในเครือและซัพพลายเออร์

4.เป็นวิศวะเพื่อสนับสนุนเพื่อออกแบบและผลิตชุดสายไฟสำหรับยานยนต์


คุณสมบัติ

1.เพชชายหรือหญิง , สัญชาติไทย , อายุตั้งแต่ 21-26 ปี

2.วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขา ไฟฟ้า ,เครื่องกล , ยานยนต์ , เครื่องยนต์ , อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม

3.ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-3 ปีเป็นต้นไป ยินดีรับเด็กจบใหม่

4.มีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

5.สามารถใช้งาน Microsoft office และ 3D CAD (Solid work , CATIA)

6.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.ขยัน , ซื่อสัตย์ , ทำงานรอบคอบและมีทักษะในการสื่อสารที่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Bonus
 • Child's Birth / Children's Scholarship
 • Cost of Living Allowance
 • Cremation
 • Diligence Incentive
 • Domestic/Overseas Training
 • Gratuity / Retirement
 • Group Insurance
 • Medical Expenses
 • Ordination
 • Position/Long Service Allowance
 • Workmen's Compensation Fund Contribution
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Our company's Thai Yazaki Group. We are BOI-Promoted Thai-Japanese joint venture companies, manufacturing wire, PVC tape, wiring-harness, automobile component part for both domestic and overseas market. Due to our rapid growth, we are seeking high caliber and energetic persons to join our successful team as set out below:
THAI-YAZAKI ELECTRIC WIRE CO., LTD.
THAI ARROW PRODUCTS CO., LTD.
THAI METAL PROCESSING CO., LTD.
THAI YAZAKI CORPORATION, LTD.
YIC ASIA PACIFIC CORPORATION LIMITED
THAI YAZAKI NETWORK SERVICE CO., LTD.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 21st-22nd, 24th-26th Floor, Thai Insurance Building 4, 911 Debaratna, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2653-2550
โฮมเพจ : http://www.thaiyazaki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด