หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Document Control Specialist (English required)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
กรุงเทพมหานคร
09/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Duties & Responsibilities:

•Manage to receive Documents both in digital and physical form (All physical documents need to be scanned into digital files once receive)

•Retrieving Documents from clients’ outside online database

•Identify, classify, scanning and profiling documents

•Handling company mail/e-mail

•Setting the schedule of documents pick-up for the clients

•Provide support team to end users

•Contact internal users for record and verify data

•Analysis and summarize basic data •Identify error and report on tasks

•Working on assigned project


คุณสมบัติ

Qualifications:

•Bachelor’s Degree in any field

•At least 3 years experience with handling sensitive documents •

English skills (TOEIC650)

•Computer literate and able to quickly learn new skills

•Detail oriented

•Highly focused personality

•Ability to work error free under pressure

•Can-do attitude

•Enable to do a report or presenting data

•Analytical thinking


Job Schedule: This position handles highly sensitive information, therefore a high level of precision and responsibility are needed. The most qualified candidates include those that enjoy repetitive but demanding tasks.


*Salary will be considered depending on experience, skill level, and qualifications.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
International Tax Counsel Ltd. represents the cutting edge in providing tax related legal and accounting services to internatinal clients.
  • Worldwide staff provide essential legal, accounting, and customer relations services to clients
  • Excellence equals high demand; therefore, we are highly selective and accept clients by referral only
  • Unlike many larger companies, ITCL had an open, flat organizational structure which provides rewarding challenges and responsibilities to all our staff
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Manager
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ชั้น 39 ห้องเลขที่ 3910 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / 94/45 The Next 3.2 Floor 6-7th ,Chiang Mai – Maejo Rd., Faham, Maung, Chiang Mai 50000
โทรศัพท์ : -
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทก เคาเซิล จำกัด