หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Event Marketing Executive (Junior and Supervisor Level) - URGENTLY REQUIRED

Whiteline Activation Co., Ltd.

การตลาด
กทม. (ปทุมวัน)
12/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
*** Open for Junior and Supervisor Level ***

 • รับบรีฟจากลูกค้า และนำมาคิดกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ ทั้ง Online และ On-ground ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น สร้างการรับรู้สินค้าหรือบริการ, การกระตุ้นยอดขาย, ขยายฐานลูกค้าให้กับลูกค้า เป็นต้น
 • จัดทำแผนงาน (Proposal) เพื่อเสนอขายให้กับลูกค้า
 • วางแผน Campaign's Operation Planning (Routing, R&R, KPI) ให้ตรงวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • จัดทำ Cost Estimation และควบคุม Cost ของการจัดกิจกรรม
 • เป็นผู้ประสานงานหลักกับลูกค้า และบริหารจัดการความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของงาน โดยอยู่ภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
 • ประสานงานกับทีมต่างๆ ภายในบริษัท เช่น ทีม Creative, ทีม Production เป็นต้น
 • ประสานงานกับ Supplier และจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
 • ดูแลความเรียบร้อยหน้างานในวันติดตั้งและวันจัดกิจกรรม
 • แก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ และวางแผนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ
 • จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม (Evaluation Report) ให้แก่ลูกค้า
 • ประสานกับแผนกบัญชี ในการทำเรื่องเบิกจ่ายของแต่ละ Project เช่น เบิกเงินทดรองจ่าย (Advance) และรวบรวมเอกสารเพื่อเคลียร์เงินทดรองจ่าย, การออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำรวจตลาดและคู่แข่งทางการตลาดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการโปรโมทสินค้าของลูกค้า รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงาน
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23- 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/Event online หรือ on-ground อย่างน้อยตั้งแต่ 1-2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel & PowerPoint และทำ Presentation ได้เป็นอย่างดี
  • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถสร้างสัมพันธ์กับสื่อ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด ได้เป็นครั้งคราว

  สวัสดิการ
  1. Medical allowance and Dental (Dental allowance = passed probation 3,000THB/Year for Junior level and 4,000THB/Year for Supervisor level)
  2. Annual Health Check
  3. Bonus (Performance based and Service 1 year up)
  4. Flexible working hours
  5. Annual salary adjustment (Based on evaluation and Service 1 year up)
  6. Special training
  7. Social security
  8. Annual celebration
  9. Annual outing
  10. 10 annual leave days for Junior level and 12 annual leave days for Supervisor level

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 3 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
  สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  สวัสดิการ
  • Annual Checkup
  • Dental Insurance
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ลาบวช
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
  Whiteline Activation offers tailored marketing activation services in Thailand and help brands build lasting positive impressions and associations with their target audiences.

  We do more than just marketing activation. Our wide range of services include product sampling, troop activation and promotional booths in Bangkok and throughout greater Thailand. We are experts at targeting urban Thai consumers, understanding their needs and engaging with them in meaningful ways. We provide comprehensive research and strategic advice before launching the campaigns.

  We track the effectiveness of each campaign, ensuring that brands receive business intelligence and hard data on the best way to connect with their target audiences. Our innovation and creativity go beyond traditional ways of engaging customers as we help companies maximize returns on their marketing investment.
   
  ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
  ที่อยู่ : 208 อาคาร 208 วายเลสโร้ด ห้องเลขที่ ยูนิต507 ชั้นที่ 5 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์ : 0-2651-4164,065-474-6595
  โทรสาร : 0-2651-4164 ต่อ 11
  โฮมเพจ : http://www.whiteline-group.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน Whiteline Activation Co., Ltd.