กลับ
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Factory Manager

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด

สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
15/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดเป้าหมาย และแผนงานของโรงงานผลิต
 2. ควบคุมดูแลโรงงาน ไลน์ผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน กำลังคน และงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แผนงาน และระยะเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้
 3. ประสานงาน ติดตาม วัดผล กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้
 4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดค่าใช้จ่ายของโรงงาน ควบคุมอัตรากำลังคน
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องดื่ม  UHT 
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง
  • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนวนคร ปทุมธานี ได้ 
  • Food process authority certification จะพิจารณาเป็นพิเศษ  สวัสดิการ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - อาหารกลางวัน
  - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  - โบนัสประจำปี

  บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
  ที่อยู่
  88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์
  0-2190-2999 #1200 Fax 0-2190-2489
  เว็ปไซต์
  บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
  บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
  เกี่ยวกับบริษัท
  เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
   
  ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
  JOBTOPGUN
  btn-apple
  btn-google