หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Factory Manager

ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดเป้าหมาย และแผนงานของโรงงานผลิต
 2. ควบคุมดูแลโรงงาน ไลน์ผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน กำลังคน และงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แผนงาน และระยะเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้
 3. ประสานงาน ติดตาม วัดผล กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้
 4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดค่าใช้จ่ายของโรงงาน ควบคุมอัตรากำลังคน
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องดื่ม  UHT 
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์สูง
  • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนวนคร ปทุมธานี ได้ 
  • Food process authority certification จะพิจารณาเป็นพิเศษ


   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
  สถานที่ : ปทุมธานี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • อาหารกลางวัน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสประจำปี
  เกี่ยวกับบริษัท
  เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
   
  ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

   
  ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
  ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 0-2190-2999 #1200
  โทรสาร : 0-2190-2489
  โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
  คีย์เวิร์ด : Management , General Management , วางแผนและพัฒนา , Gm , บริหารต้นทุน , Manage And Control , 4 M , 5 M , Cost Planning , Costing , วางกลยุทธ์ , Iso14001 , haccp , Iso 22000 , Fssc 22000 , การจัดการทั่วไป , Quality Improvement , Quality Management Systems , Hacc , Qms , อาหารและโภชนาการ , Nutritional Science , Food Manufacturing , Food Engineer , บัญชีต้นทุน , Cost Accounting , Price List , วิเคราะห์ต้นทุน , วางแผนต้นทุน , คำนวนต้นทุน , Iso 9001 , Iso18000 , บริหารงานคุณภาพ , ระบบบริหารคุณภาพ , มาตรฐานสากล , Iso14001:2015 , มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม , มาตรฐานคุณภาพ , มาตรฐานการผลิต , Food Safety , Food Safety System , Food Safety Management , มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ , Iso9001: 2015 , Hazardous , Materials Handle , Materials Controller , Waste Management , Account Receivable , Strategic Development , Marketing Strategy , พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด , พัฒนากลยุทธ์ , วางแผนธุรกิจ , วางกลยุทธ์การโฆษณา , วิเคราะห์กลยุทธ์ , วางแผนการตลาด , บริหารจัดการของเสีย , Risk Assessment Management , Environmental Licenses , Testing Product , Quality Compliance , Supply Chain Management , บริหารการผลิต , Food Business , Food & Beverage