หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Full Stack Developer

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ


 • Write clean, well designed code and Produce detailed specifications
 • Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases
 • Contribute in all phases of the development lifecycle
คุณสมบัติ
Technical Requirements:
 • Must have proficiency in HTML, CSS, JavaScript and JQuery
 • Must have experience in Angular JavaScript framework
 • Must have proficiency with Node.JS in server side scripting
 • Must have familiarity with MySQL and Oracle Databases
 • Must have good communication skill
 • Having experience with AWS will be a plus Having .Java or .NET Core experience will be a plus
 • Having React or Vue.JS experience will be a plus


Minimum Qualifications:
 • Bachelor in Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering or related field
 • 2-5 years in software development using AngualJS, NodeJS, or C# .Net core Experience in designing and developing Restful Services Proficiency in Git , Jira and Agile development process
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Family medical expenses
 • Free health check-up every year
 • Free lunch- (Only working at Head Office)
 • Staff medical expenses
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
V-Smart Co., Ltd.
V-Smart is a company with a lot of professional experiences in the field of system integrator, business intelligence and analytical systems, identity assurance management, and network implementation. V-Smart has been delivering Total Information Technology and other IT-related services to our clients since 1997.
Our 180 employees are trained to develop the most innovative and effective Information Technology for clients from small, medium to large organizations by utilizing the best talents and our partners’ innovative technologies
Over 10-year experiences, V-Smart has been leverage from industry-scale to be national-scale deployments. In 2007 and 2009, V-Smart has been awarded for supplying 52 millions Electronic Multi-Application Identification Card smart cards, securing the Thai citizens’ digital identity to Office of the Permanent Secretary, Ministry of Information and Communications Technology.
เว็บไซต์
www.v-smart.com 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 27 Ramkamheang 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2319-9120-21, 0-2719-9040-41
โทรสาร : 0-2319-9119
โฮมเพจ : http://www.v-smart.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด