หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

HR Manager

HR Manager
บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงนโยบายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนอัตรากำลังคน, จัดทำโครงสร้างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการสรรหาว่าจ้าง เพื่อสอดรับกับนโยบายองค์กร รวมถึงสนองตอบความต้องการด้านบุคลากรขององค์กร
3. ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น แนวทางการพัฒนาบุคลากร, การกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ, การจัดการด้านบุคลากรให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลและจัดการด้านระบบการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
5. ดูแลและจัดการด้านระบบการประเมิน Performance พนักงาน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
6. บริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(Training Need Survey), ความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path), แนวทางการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ(Successor) รวมถึงการพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Individual Development Plan) ร่วมกันกับหน่วยงานและส่วนกลาง
7. ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน (Employee Engagement) ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดบรรยากาศ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานกับองค์กร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง, อายุ 35 - 45 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการ/บริหารทรัพยากรบุคคล, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายแรงงาน
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในระดับหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ หรือ HRBP ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. มีทักษะการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดการบุคลากรได้ดี, ทักษะในการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, ทักษะในการโน้มน้าวจูงใจอย่างมีเหตุมีผล, ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่, มีทัศนคติที่ดี, มีความคล่องตัว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้เป็นอย่างดี และหากมีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Annual Health checkup
 • Breakfast
 • CSR activities
 • Good colleagues & boss
 • Health club
 • Health insurance
 • New Year Party, Birthday Party, etc.
 • Social security (according to government's rule)
 • annual vaccine
 • food supplement at employees' price
 • good environment with nice colleagues
 • special gift in new year party
 • yoga
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
With the newest concept, Nutraceutical = nutrition + pharmaceutical, 3C Group is a fast dynamic company with young professional leaders, back up by the pioneer founders of the firm who established company since 1950. With the 2nd generation management team, at present, we're leader of nutraceutical developing company in Thailand with 2 major activities including exclusively distributing brand ingredients from abroad using in food supplement and pharmaceutical industry and R&D finished product of dietary supplement made in overseas & domestic under our customers' brand. We have 3 signature services including:-
1. Nutraceutical formulation
2. ODM/OEM nutraceutical manufacturing
3. Distribute high quality of nutraceutical ingredients

ด้วยคอนเซปป์ใหม่ล่าสุด Nutraceutical = nutrition + pharmaceutical, 3C Group, บริษัทที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ด้วยผู้นำเลือดใหม่ generationที่2 แต่ยังได้รับการหนุนหลัง จากผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งก่อร่างสร้างตัว ตั้งแต่ปี 1980 มาวันนี้ บริษัทถือเป็นผู้นำ วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์โดยมี2ธุรกิจหลัก คือเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ brand ingredients วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารเสริมและเคมียา จากต่างประเทศ และค้นคว้าวิจัย พัฒนาจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณภาพสูงที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศภายใต้ยี่ห้อของลูกค้า เรามีบริการ3ส่วนที่ถือว่าเป็น signatureของบริษัทฯประกอบด้วย
1. พัฒนาสูตรอาหารเสริม
2. รับจ้างผลิตอาหารเสริม และskincare ทั้งในและต่างประเทศ
3. จัดจำหน่ายวัตถุดิบคุณภาพสูง 

website: www.3Cgroup.co.th
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 3F Royal River Place Building, 950/127-133 Rama 3 Rd., Soi 38 Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2033-0555
โทรสาร : 0-2033-0511
โฮมเพจ : http://www.cosmic-3c.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด