หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

HR Manager

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ยานพาหนะ/อะไหล่
ปทุมธานี
25/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บริหารงานด้านฝ่ายบุคคลทุกส่วนงาน สรรหา/ฝึกอบรม/สวัสดิการและค่าตอบแทน/แรงงานต่างด้าว ฯลฯ
2.มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานบุคคลเป็นอย่างดี อาทิเช่น
- งานสรรหา ว่าจ้าง
- การจัดการบุคคลากร
- ระบบสวัสดิการอาคารสถานที่
- การฝึกอบรม แรงงานต่างด้าว
- การจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
- การแรงงานสัมพันธ์
- เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงานและนำมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาได้ดีเยี่ยม
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ปีขึ้นไป ในระดับหัวหน้างาน
- มีความรู้ความเข้าใจด้านงานบุคคล และ สามารถปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
- มีความขยัน  มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ 
- มีทักษะหรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
- มีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ
- มีความตั้งใจ อดทน และมุ่งมั่น เพื่อช่วยพัฒนาองค์กร
-มีประสบการณ์ด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินสะสม
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าทักษะด้านภาษา
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายกำหนด 13 วัน)หรือมากกว่าตามพิจารณา
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง งานบวช คลอดบุตร เยี่ยมไข้ งานศพ ฯลฯ)
 • เงินปรับประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ Generator, Rotating Machinery และปั๊มน้ำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมมอเตอร์ทุกชนิด
นอกจากนั้นยังให้บริการในการทำ Balancing, Modifying, Rebuilding และผลิต Spare part ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตในต่างประเทศ

ปัจจุบัน AMC เป็นผู้นำด้านการซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ระดับประเทศ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตในแถบยุโรป และเอเชีย ให้เป็นตัวแทน Workshop ซ่อมมอเตอร์ในประเทศไทย 

 
ที่อยู่ : 98/4 Moo 6 T. Suanphigthai A. Muang Pathum Thani Pathum Thani 12000
โทรศัพท์ : 083-096-5121
โทรสาร : 0-2831-0798-99
โฮมเพจ : http://www.amc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด