หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

HRA (ระบบประเมินผล)

HRA (ระบบประเมินผล)
ด่วนมาก!
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การบริหารจัดการองค์กร (การบริหารจัดการแผนผังองค์กร, ตารางแสดงหน้าที่รับผิดชอบและคุณสมบัติ (Job Description), การโยกย้ายตำแหน่งบุคลากร ฯลฯ)

2. การบริหารจัดการระบบบุคลากร (การประเมินบุคลากร, การเลื่อนตำแหน่ง, การสัมภาษณ์ Feedback Interview)

3. การปรับค่าจ้างประจำปี, การวางแผน และกำหนดโบนัสประจำปี

4. การบริหารจัดการ และการดำเนินงานเกี่บวกับ Probation

5. การบริหารจัดการข้อบังคับในการทำงาน และกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุุคคล

6. การบริหารจัดการด้านแรงงาน, การบริหารจัดการข้อบังคับในการทำงาน และกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

7. การรองรับปัญหาแรงงานของพนักงานรายบุคคล พร้อมทั้งวางแผนวิธีการแก้ไขปัญหา

8. สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย

9. การบริหารจัดการระบบ HRMS

10. การช่วยเหลือ และสนับสนุนการร่างข้อบังคับการทำงาน

11. การจัดทำปฏิทินการทำงาน

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 28-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Human Resource, Business Administration, (Management),Economics, Accounting, Statistics, IT สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • มีทักษะที่สามารถมองเห็นและเข้าใจถึงปัญหา (การค้นพบปัญหา, การวิเคราะห์ปัญหา, การวางแผน)
 • มีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ย่อท้อ (การวางแผน, การเริ่มปฏิบัติการ)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ และรวบรวมแก้ไขตัวเลขสถิติ
 • มีทักษะการให้คำปรึกษา
 • สามารถใช้ Excel, Power Point, Word ในระดับดี

  สนใจส่งประวัติเป็นภาษาอังกฤษ (หากเอกสารเป็นภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเร็วกว่าฉบับภาษาไทย เนื่องจากหัวหน้างานเป็นชาวญี่ปุ่น) และเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ ; Email : hr-cpt@mail.canon
  บริษัท แคนนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
  สวนอุตสาหกรรม 304 เลขที่ 550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25410
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 084-555-9221, 084-555-9220, 037-284-600 ต่อ 8106,8103,8002

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประจำปี
 • ข้าวฟรี อาหารราคาถูก
 • ค่ากะ
 • ค่ากิจสัมพันธ์ภายในฝ่ายงานหรือส่วนงาน 600 บาท/ คน /ปี
 • ค่าคลอดบุตร 1,000 บาท
 • ค่าความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามที่บริษัทกำหนด
 • ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ค่าพวงหรีด
 • ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด
 • รถรับ – ส่งพนักงาน ตามเส้นทางและระยะทางที่บริษัทกำหนด
 • รถรับ-ส่ง พนักงานไปร่วมงานฌาปนกิจ
 • เงินชดเชยค่าอาหาร กรณีปฏิบัติงานนอกบริษัท
 • เงินช่วยค่าสมรส 1,500 บาท
 • เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการ)
 • โรงยิม
เกี่ยวกับบริษัท
Great Opportunity to Great Career

- Globalized corporation with more than 250 subsidiaries all over the world
- High and clean technology of products.
- Product of company is copy machine.
- 35,000 million baht of sale per annum in Thailand and more than 1.5 trillion baht worldwide.
- Due to business growth.
- Canon Prachinburi (Thailand) Ltd,. Established in Thailand Since September 2011

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 304 Industrial Park 550 moo 7, Thatoom, Srimahapho, Prachinburi 25140
โทรศัพท์ : 084-555-9221, 081-853-3113, Office 037-284-600 Ext.8106, 8103, 5203, 5102
โทรสาร : 037-481-435
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด