หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

IOT Engineer

IOT Engineer
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องจักร
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ Schneider, Beijer, Milesight, Entech connect
2. เขียนโปรแกรมเพื่อให้ส่งมอบงานได้
3. Configure ระบบให้ทำงานเชื่อมต่อผ่าน platform Entech connect หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
4. เขียนหน้าจอ Beiger ได้
5. ติดต่อประสานงานต่างประเทศ เพื่อช่วยงานทีม Commissioning
6. ทดสอบระบบ IoT และแก้ไขงาน ให้สามารถส่งมอบงานได้
7. จัดทำคู่มือการใช้งาน และจัดอบรมให้ลูกค้า

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Visaul C, Visual Basic
3. มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ESP-32 ได้
4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC ได้
5. มีความสามารถในการอ่านวงจร และเขียนแบบไฟฟ้าได้
6. มึความรู้ในการเขียนอีเมลล์เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความรู้/ประสบการณ์ เกี่ยวกับระบบ IoT และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
8. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Computer Network

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • วันหยุดประจำปี
 • หยุดสวัสดิการวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Entech Industrial Solution Co., Ltd. was established on 24 March 1993 to operate the business of importing and selling measuring instruments for industrial, energy, safety and environmental works. Testo products from Germany were the first products which the Company distributed and are still our core products today. The Company has expanded its business into machinery and equipment for packing system in pharmaceutical, weapon business, security, disaster mitigation and relief as well as after sale service including service and maintenance, calibration and measuring instruments rental.


บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งมามากกว่า 24 ปี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ testo จากประเทศเยอรมันนีเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปในส่วนธุรกิจด้านระบบวิศวกรรม (System Integration) ของอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมกระบวนการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ระบบกล้องวงจรปิด


บรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย โรงงานผลิตตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการภายใต้ผลิตภัณฑ์ ACCUPLUS นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้บริการหลังการขาย ทั้งงานบริการซ่อม งานสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย คุณภาพอากาศภายในอาคาร
 

ที่อยู่ : 17/121 Soi Ngamwongwan 47 Yak 48, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2779-8888 กด 0
โทรสาร : 0-2779-8899
โฮมเพจ : http://www.entech.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด