กลับ
บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Key Account Manager

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

23/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ตามโครงสร้างบริษัท + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. เข้าพบบลูกค้าเพื่อรักษาและเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ากับลูกค้า
 2. เพิ่มยอดขายทั้งสินค้าปัจจุบันและสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับลูกค้า โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณทีได้รับอนุมัติ
 4. ทำการอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานหน้าร้านของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเชียร์ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 5. ติดตามและรายงานข้อมูลการตลาดขายสินค้าและคู่แข่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทันเหตุการณ์
 6. ประสานงานและร่วมแก้ปัญหาการส่งสินค้าและการเก็บหนี้
 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ประกันสังคม
- วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงาน (เงินกู้)
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
ที่อยู่
202 Surawongse Rd., Siphraya, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2668-0123
เว็ปไซต์
บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
    ผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ศิลป์ชั้นนำมากกว่า 100 ปี จากจุดเริ่มต้นด้วยการประกอบธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายสินค้าจำพวก เครื่องหนัง เครื่องเหล็ก เวชภัณฑ์ และกระดาษ
    ปัจจุบันบริษัทฯได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน และสินค้าประเภทกระดาษ
    บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา เป็นแบรนด์ที่ได้ผนวกรวมเอาคุณค่าของกาลเวลาและคลื่นลมทางเศรษฐกิจเคียงคู่มากับสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน
รีวิวที่น่าสนใจ

งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
บริษัทใหญ่ มีความมั่นคง
อาจต้องพิจารณาผลตอบแทน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
-
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/04/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
-
04/04/2019
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google