หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Manager/ AVP – Information Technology (Security & Compliances Specialist)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
IT security:
 • Designing and managing IT system architecture to ensure the quality and security standard.
 • Designing strategy and roadmap of end-to-end implementation of IT security.
 • Working and coordinating with vendor or external security specialist on security implementation or enhancement.
 • Ensuring the overall well-being of secure IT environment.
 • Keeping up with latest related technology to best adapt with Gulf environment.
System Administration:
 • Installing, configuring, managing and monitoring servers and systems performance, implement of performance tuning and reporting.
 • Ensuring the system services including equipment and devices both of on-premises and cloud-based system.
 • Troubleshooting server problems, maintaining, planning server operations.
 • Being general active directory services and server administration task, such as add or delete user, create shared resources, server configuration, etc.
 • Managing and monitoring e-mail system of Microsoft exchange.
 • Managing collaboration tools such as video conference, Skype for business, WebEx etc.
 • Managing and perform DR and ITCP.
 • Managing patch, service pack on servers updated.
 • Document system changes through change management, team process and procedures, configuration management and system diagram.
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Engineering, Computer Science, Information and Technology or related fields.
 • Minimum 7 years’ experience in IT security and system engineer.
 • Management skills, new initiative and learning agility.
 • Possess of strong interpersonal and influential skills towards peers and stakeholders within and outside team.
 • Possess of strong sense of urgency and quality assurance.
 • Service mind, flexible thinking and computer literacy.
 • Fluent in English both written and verbal (Minimum 750 TOEIC score).
 • Goal–Oriented, Unity, Learning, Flexible.


Interested person, please submit your resume via online system: https://careers.gulf.co.th/ or click "APPLY NOW"

All applications will be strictly confidential, and will be kept for at least 1 year. Only shortlist candidates will be notified.

Gulf Energy Development Public Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place,
87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Website: www.gulf.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Annual Medical Check-Up
 • Dental/ Vision Allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
GULF Group is a holding company that invests in a portfolio of conventional and renewable power generation and distribution businesses, as well as natural gas supply and distribution, infrastructure development projects, and other related businesses.
 
We are a fast-growing company who integrate innovative strategy, quality resources, premier technologies to achieve the most reliable energy and infrastructure solutions through a collaborative approach, while creating shared values for all our stakeholders in a responsible and sustainable manner.

We stay true to our core values to guide the way we work in every step of the way; goal, unity, learning and agility.

At Gulf, we focus on job satisfaction, well-beings of our people and embrace workplace diversity. Even as we continue to grow domestically and internationally, we value teamwork and we’re committed to retaining a close-knit feel where everyone is like family, regardless of their backgrounds.

We also seek to empower our people to constantly go beyond their limits to take on new roles and challenges across the company. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results, therefore we care about how their professional objectives tie into business strategy along with their personal goals.
 
ที่อยู่ : 11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.gulf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)