หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/08/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Executive

เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Develop marketing campaign and sales promotion
 • Create content and media including brochures, catalogs, presentation, video clips
 • Manage social media platform including Facebook, Google Ads, Youtube, LINE
 • Planning and execution of all digital content to increase brand awareness
 • Monitor and evaluate the effectiveness of marketing communication and digital
 • marketing activities
 • Gain customer insight and assess market competitors to analyze and identify business opportunities and challenges to develop marketing strategies
 • Coordinate marketing activities such as exhibitions, roadshows, seminars, webinars
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in Marketing, Public Relations, Communication, or any related fields
 • Minimum 1-2 years of experience in sales, marketing, or digital content
 • Expert knowledge of all leading social media
 • Effective interpersonal, communication, and presentation skills
 • Creative thinker, high motivation, positive attitude required
 • Willingness to learn with excellent analytical skills
 • Good in English communication
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการผู้ป่วยนอก
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Industrial Electrical (IE) is a leading distributor of measuring instrument, factory and process automation products in Thailand. We represent over 20 well-known industrial products from Japan, Europe, USA. Our customers include industrial sectors such as automotive, food and beverage, electronic, home appliances, etc. Our philosophy is to provide our customers with highest quality products together with our 80-year experience of technical support and services.
 
To support our growing business, we are urgently seeking qualified persons to join our teamfor the following positions:

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรมจำกัด เป็นตัวแทนจัดหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ, อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ,อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม,อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบ systemintegration ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นต้น ด้วยประสบการณ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70 ปี ทำให้ปัจจุบัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าเกี่ยวกับ factoryand process automation ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงและการพัฒนาการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ ต้องการรับบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง: 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกานต์พิชา , คุณอัครพร
ที่อยู่ : 85/2, 85/3 Soi Sot Phin San, Rang Nam Road, Rajthevee, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6700 ต่อ 3322,3323
โทรสาร : 0-2642-4250
โฮมเพจ : http://www.ie.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด