กลับ
บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด (ภัตตาคารจีนฮองมิน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Marketing Manager

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด (ภัตตาคารจีนฮองมิน)

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
16/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
*** รับผู้มีประสบกาณ์การตลาดด้านร้านอาหาร / ภัตตาคารอาหาร เท่านั้น***
- กำหนดแผนงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ของฝ่ายการตลาด พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด

- จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

- รับผิดชอบ และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- กำกับ ดูแลการสื่อสาร และการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรตามแผนงานที่วางไว้

- ร่วมกำหนด Theme และจัด Sales Promotion ตามแผนงานที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขาย

- ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

- วิเคราะห์ตลาด และหาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อผลักดันยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

- กำกับ ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

- กำกับ ดูแลการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นจากลูกค้า พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อลดผลกระทบก่อนประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา

- สนับสนุนข้อมูล รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ Marketing online

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าต่างชาติและจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย , หญิง

- อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

- ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

- ต้องมีประสบการณ์ในงานด้านMarketing ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร มากกกว่า 5 ปีขึ้นไป
สวัสดิการ
- Gift voucher วันเกิด
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เป้ายอดขาย
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด (ภัตตาคารจีนฮองมิน)
ที่อยู่
5 ซอยลาดพร้าว72 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์
083-077-5288Fax0-2933-9144
เว็ปไซต์
บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด (ภัตตาคารจีนฮองมิน)
บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด (ภัตตาคารจีนฮองมิน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัด ดำเนินธุรกิจภัตตาคารอาหารจีนมานานกว่า20 ปี ภายใต้ชื่อ ภัตตาคารจีนฮองมิน "HongMin" และ ภัตตาคารหลิวเซียงฟง "Liu Xiang Fong" ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 10 สาขา ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทางบริษัทฯ กำลังขยายสาขาเพิ่ม และต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google