หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Planning

Planning
บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบวางแผนการผลิต
 • รับผิดชอบวางแผนการส่งมอบ
 • ทำการติดตามผลการประกอบผลิตภัณฑ์ชุดสายไฟรถยนต์ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ดำเนินการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ, บัญชี, วิศวอุตสาหกรรม, วิศวช่างกล
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 2 ปีขึ้นไป จัดซื้อหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Bonus
 • Child's Birth / Children's Scholarship
 • Cost of Living Allowance
 • Cremation
 • Diligence Incentive
 • Domestic/Overseas Training
 • Gratuity / Retirement
 • Group Insurance
 • Medical Expenses
 • Ordination
 • Position/Long Service Allowance
 • Uniform (สังกัดโรงงาน)
 • Workmen's Compensation Fund Contribution
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Thai Yazaki Group are BOI-Promoted Thai-Japanese joint venture companies, manufacturing wire, PVC tape, wiring-harness, automobile component part for both domestic and overseas market. Due to our rapid growth, we are seeking high caliber and energetic persons to join our successful team as set out below:

Thai Yazaki Electric Wire Co.,Ltd.
Thai Arrow Product Co.,Ltd.
Thai Metal Processing Co.,Ltd.
Thai Yazaki Corporation Co.,Ltd.
Thai Yazaki Network Services Co.,Ltd.
YIC Asia Pacific Corporation Limited 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 21st-22nd, 24th-26th Floor, Thai Insurance Building 4, 911 Debaratna, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2653-2550
โฮมเพจ : http://www.thaiyazaki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด