หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Private Wealth Advisory (PWA) ที่ปรึกษาลูกค้าธนบดี

Private Wealth Advisory (PWA)
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารฯ
ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่
• จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลด้วยความถูกต้องและเหมาะสม อย่างมืออาชีพ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
• ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับธนาคารฯ

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
• มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้น
• มีใบอนุญาต นว. , นช. , Single License 
• ถ้ามีใบอนุญาต Unit link จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ทำงาน อาคาร TMB สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 15 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
At TMBThanachart Bank (ttb), our mission is to help Thai people achieve better financial well-being as it is the foundation for reaching one's financial freedom and life’s goals. We are committed to making REAL change by shifting banking paradigm through combined expertise and core strengths of both banks.

Our successful merger makes us the 6th largest commercial bank in Thailand with more than 10 million customers who now have access to more comprehensive financial product and service offerings and even better customers experience through more online and offline channels coverage nationwide. We do our best to offer best financial solutions and provide superior customer experience, create sustainable growth for our shareholders and ensure good corporate governance as well as good corporate citizenship. We constantly design employees’ experiences via international and dynamic environment where all opinions matter and great performances counts. We always encourage our employees unleash their potentials by taking new initiatives to deliver best customer experiences. We look for candidate who believe in integrity, portrait challenge status quo attitude, work agile, show respect towards others, and value high quality on execution. TMBThanachart Bank (ttb), where you can BE YOUR BEST

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources – Talent Acquisition
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.ttbbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)